Lekkasjer, klemskade, IT-trøbbel for Gassco og resten av uhellene i uke 28
Glenn Stangeland
27. august 2019
"Seven Borealis." (Foto: Subsea 7)
Lekkasjer, klemskade, IT-trøbbel for Gassco og resten av uhellene i uke 28
Glenn Stangeland
27. august 2019

6. juli
Repsol
Gyda
Gass detektert fra mudrenne ved utpumping av væske fra brønn A06. Skulle sirkulere ut A06 som er plugget av Wireline. Tubingen er perforert og man sirkulerer ut «gammel væske» (mud etc) fra brønn og annulus. Dette sirkuleres over shaker, ned i Mud Gutter (åpen renne) og til pit. Detektorene, 2 stk, fikk da fanget opp gass. Liten potensial slik vi ser det, men igangsatte beredskapsorganisasjon. Velger derfor å varsle hendelsen.

6. juli
Equinor
Oseberg C
Den 06.07-19 klokken 00:30 ble det oppdaget at det var en hydraulikkvæske-lekkasje på ventil XV 23 034. Den totale mengde hydraulikk væske lekkasjen var totalt på 400 liter, der 330 liter ble samlet opp slik at total mengde som gikk til miljø er 70liter. Type hydraulikk væske er hydraway HVXA 32.

6. juli
Equinor
Troll A
Mistet strømmen fra land kl 05:55. Brannalarm i LQ (falsk alarm pga følgefeil etter strømutfall). Mønstring ihht alarminstruks: alt fungerte OK. Situasjonen ble raskt avklart og personell demobilisert fra livbåter. Plattformen var på nødkraft til strøm fra land ble lagt tilbake kl 07:45. Åpnet for produksjon kl 12:30 etter beskjed fra land.

4. juli
Vår Energi
Goliat
I forbindelse med montering av stillas på el. 44.000 øst ble slagkraft bruk for å få en vange på plass. Venstre tommel ble truffet. På grunn av forverring i løpet av natten ble IP, etter samråd med lege, sendt inn med rutehelikopter dagen etterpå for videre undersøkelser. IP ble klarert for alternativt arbeid offshore etter undersøkelse på land. 

7. juli
Aker BP
Deepsea Nordkapp
During changing from oxygen bottle to oxygen rack the hose between the rack and the regulator burst. Two welders were located in the room to execute the activity. After the incident welders went to medic for check, and after consultation with onshore Doctor both persons were sent ashore for further checks.

7. juli
Equinor
Snøhvit/Seven Borealis
I forbindelse med forberedelse til å fortsette installasjon av rørledning for Askeladd prosjektet, skulle kranblokk på leggefartøy sikres mot rekkverk for å unngå at denne beveget seg på grunn av bølger. Skadet person skulle da feste tau rundt kranblokk og tok da høyre hånd rundt blokk for å legge tauet rundt denne og videre rundt rekkverk. Fartøybevegelse gjorde da at blokk beveget seg mot rekkverk, og høyre hånd kom da i klem. Hånd løsnet nærmest umiddelbart på grunn av fartøybevegelse, og det ble konstatert blødning og sannsynlig brudd. Skadet person ble evakuert til sykehus på land for operasjon.

9. juli
Gassco
Bygnes TCC
Driftssystemene i Gasscos kontrollrom på Bygnes falt ut kl. 14:30. Beredskapsorganisasjon og IT ressurser ble mobilisert. Feilen ble funnet og isolert, og IT systemene ble gradvis satt tilbake i drift igjen fra klokken 15:25. Alle systemene ble bekreftet tilbake kl. 16:45. Det gjøres oppmerksom på at det var kontrollrommets driftssystemer for kontroll og overvåking som var nede, og ikke sikkerhetsfunksjonene/barrierene på de enkelte anlegg (som ville slått inn dersom forholdene var tilstede

9. juli
Equinor
Transocean Spitsbergen
Kl 18:52: Feil på manuell brannmelder medførte utløsning av general alarm. Startet mønstring for å etablere POB frem til feilkilde ble avdekket. Feilkilde ble avdekket i løpet av 2-3 minutter.

11. juli
Equinor
Troll
Troll C fikk melding om seilbåt på kollisjonskurs kl. 17:21. Alt personell mønstret ihht alarminstruks. Ressurser ble mobilisert og det ble gjort gjentatte forsøk på å få kontakt med fartøyet. Kl 17:42 får en kontakt med fartøy som endret kurs og passerte platform sør av sikkerhets sonen. Situasjonen var dermed avklart uten konsekvenser.

11. juli
Equinor
Oseberg C
Et stillasrør som ble brukt i forbindelse med montering av riser klemmer var plassert på en arbeidsplattform rundt brønnhode. Stillasrør falt ned fra arbeidsplattform og gjennom gjennomføring i dekket og videre på dekk under. Det er ca 6,5 meter fallhøyde. Vekt på stillasrør er 1,4 kg. Utløst energi er beregnet til ca 90 J. På dekket under arbeidet et stillaslag, ingen ble truffet av gjenstanden. Utførte time out med BB arbeidslaget. Gjennomføring i dekk ble sikret før arbeidet ble gjenopprettet.

11. juli
Equinor
Gullfaks C
Klokken 13:24 fikk SKR inn alarm på flammevakt DF-25T-01A i område M25Tsom medførte NAS2 med deluge og trykkavlastning, samt GA og mønstring. Når anlegget var trykkløst entret beredskapslaget området. Bekreftet ingen brann. Deluge ble stanset. Ved sjekk viste det seg at detektor indikerte feil.

Sorter og søk i alle uønskede hendelser de to siste årene.
Petro Database – prøv gratis i 30 dager.