Leteuken – Uke 11, 2016

"Borgland Dolphin". (Foto: Dolphin Drilling)
Publisert 18. mars 2016

Pågående brønner:

OMV
OMV borer avgrensningsbrønnen 7324/7-3 S Wisting Central II i PL537 i Barentshavet med semien «Transocean Spitsbergen».
Brønnen, som ble påbegynt 15. januar 2016, er lokalisert ca. 315 km nord for Hammerfest, med et vanndyp på henholdsvis 402 meter og 398 meter. Formålet med 7324/7-3 S Wisting Central II er blant annet å påvise hydrokarboner i Realgrunnen Undergruppe i Central Vest og Central Sydvest. Boreoperasjonen vil vare i 117 dager ved funn.
Lisensens rettighetshavere er operatøren OMV (Norge) AS med en eierandel på 25 prosent. Partnere er Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Tullow Oil Norge AS (20 prosent) og Statoil Petroleum AS (15 prosent).

Nedtelling til boreslutt (ca.):

For mer info om avgrensningsbrønnen, se her: OMV og «Transocean Spitsbergen» borer Wisting Central II

Statoil
Statoil borer letebrønnen 30/11-11 Madam Felle, i samme nordsjølisens som Krafla-funnet, med semien «Songa Delta». Borestart var estimert til medio januar i år, men ble heller 5. mars 2016. Brønnen er lokalisert i lisens PL272/PL035, ca. 28 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 110 meter MSL.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-11 er å bekrefte kommersielle ressurser i Madam Felle-prospektet. Hovedreservoaret i Madam Felle er sandstein av Jura-alder. Dersom hydrokarbonfunn på Madam Felle, vil det bli boret et sidesteg, 30/11-11 A Viti, for å bekrefte kommersielle ressurser i Viti-prospektet som ligger øst for Madam Felle.
Statoil Petroleum AS er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent*).

Nedtelling til boreslutt (ca.):

For mer info om Madam Felle, som dessuten kan få et nedflankssidesteg som heter 30/11-11 B, ta en titt på denne artikkelen: Statoil vil gjenta letesuksessen i Krafla-lisensen med «Songa Delta»

(* Går til Det norske gjennom oppkjøpet av Svenska Petroleum Exploration.)

«Songa Delta».

Total
Total satte i gang med å bore 1/5-5 Solaris i utvinningstillatelse PL618 med «Maersk Gallant» 24. februar 2016. Spud var opprinnelig planlagt september 2015. Brønnen ligger i Ekofisk-området, sør i Nordsjøen, og er lokalisert i den østlige delen av Central Graben og samsvarer med en Jurassic forkastningsblokk. Denne forkastningsblokken er del av en større struktur som er kjent som Mandarin- strukturen. Brønnen ligger 17 km fra Albuskjell og 16 km sør for Blane. Korteste avstand fra letebrønn 1/5-5 Solaris til fastland (Lista-Loshavn i Vest-Agder) er 282 km. Havdypet ved borelokasjonen er 70 meter.
Hovedformålet er å undersøke potensiell hydrokarbonforekomst i Upper Jurassic i Ula-formasjonen. Forventet hydrokarbon er gass/kondensat.
Rettighetshaverne for lisensen er operatøren Total EP Norge AS med en eierandel på 60 prosent, samt partnerne Engie E&P med 20 prosent og Petoro med 20 prosent.

Nedtelling til boreslutt (ca.):

For mer info om Solaris, se her: Total skal bore en ny nordsjøbrønn


«Maersk Gallant».

Kommende brønner:

Tullow
Tullow Oil har planer om å bore nordsjøbrønnen 16/5-6 Rome i PL 776, ca. 37 km sørøst for Edvard Grieg feltet og 161 km til nærmeste punkt på land, som er Utsira.
Primærmålet for brønnen er å påvise hydrokarboner i Draupne formasjon av øvra Jura alder, prognosert til 2191 m TVD RT (målt fra riggens boredekk). Forventet hydrokarbonfase er olje. Basert på reservoaregenskapene er Luno II valgt som referanseolje.
Selskapet forventer at «Borgland Dolphin» starter boringen medio juni 2016.
Tullow Oil er operatør av lisensen med (40 prosent). Concedo ASA, Wintershall Norge AS
og Petoro AS er lisenspartnere med henholdsvis 20 prosent eierandel hver.

Mer info om brønnen samt kart finner du her: Tullow borer Rome i juni

«Borgland Dolphin».

Det norske
Det norske har fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore avgrensningsbrønn 16/1-26 S i Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Brønnen ligger i PL 001 B, og skal bores med jackupen «Maersk Interceptor».
Boreprogrammet for brønn 16/1-26 S er boring av en avgrensningsbrønn på oljefunnet 16/1-7, som inngår i Ivar Aasen-feltet, der Det norske er operatør.
Det norske er operatør i lisensen (34,7862 prosent). De andre rettighetshaverne er Statoil Petroleum AS (41,4730 prosent), Bayerngas Norge AS (12,3173 prosent), Wintershall Norge AS (6,4615 prosent), VNG Norge AS (3,0230 prosent), Lundin Norway AS (1,3850 prosent) og OMV (Norge) AS (0,5540 prosent).

Mer info om brønnen finner du her: «Maersk Interceptor» borer Aasen-avgrensning

«Maersk Interceptor».

Engie
Engie E&P Norge vil bore nordsjøbrønnen 36/7-4 Cara, med tidligst oppstart 13. juni. Letebrønnen ligger i PL 636 i den nordlige delen av Nordsjøen, ca. 6 km nordøst for Gjøa og ca. 35 km fra nærmeste punkt på land, som er Melværet i Atløy-Værlandet. Brønnen vil bli boret med den halvt nedsenkbare boreriggen «Transocean Arctic».
Formålet med boringen av 36/7-4 Cara er ifølge operatøren å bore, evaluere og forlate brønnen på en sikker måte uten skade på mennesker, miljø eller utstyr. Operatøren vil også påvise tilstedeværelse av produserbare hydrokarboner i Agat-formasjonen og påvise kommersielt produserbart reservoar gjennom datainnsamling av høy kvalitet.
Engie E&P er operatør i lisensen (30 prosent), med partnerne er Wellesley Petroleum AS (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (30 prosent) og Tullow Oil Norge AS (20 prosent).

For mer info om brønnen, klikk her: Borer Cara i juni

I aksjon: «Transocean Arctic».

Wintershall
Wintershall skal bore nordsjøbrønnen 35/11-19 S Orion med semien «Borgland Dolphin» i midten av mai 2016. Letebrønnen ligger i PL 248 F i den nordlige delen av Nordsjøen. Formålet med boringen er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Heather og Brent formasjonene, utføre brønntest for å vurdere reservoarkvalitet, bore sidesteg for å se på omfang og vurdere og fastsette verdien av Orion-prospektet.
PL 248 F ble overtatt etter Statoil i 2013, og Wintershall er operatør (40 prosent) med partnerne Petoro (40 prosent) og Origo Exploration Norge (20 prosent).

Klikk her for mer info om brønnen: «Borgland Dolphin» borer Orion i mai

Wintershall har fått Ptils tillatelse til å bore letebrønn 35/8-6S Vikafjell North og 35/8-6A Robbins med semien «Borgland Dolphin», og planlagt oppstart er i mars 2016. Brønnene ligger i PL 248, i nordre del av Nordsjøen, om lag 72 kilometer vest for øygruppen Værlandet i Sogn og Fjordane. Borestedslokasjonen til brønnene ligger ca. 5 km sør for Vega Nord.
Formålet med boringen av brønnene er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Heather/Oxfordian formasjonen, utføre brønntest for å vurdere reservoarkvalitet og vurdere og fastsette verdien av Vikafjell North- og Robbins-prospektene. Hovedmålet er Heather/Oxfordian sandsteinsformasjon i Vikinggruppen, som forventes å inneholde gass/kondensat eller eventuelt olje.
PL 248 ble overtatt etter Statoil i 2013, og Wintershall er operatør med 60 prosent eierandel i begge brønnene. Petoro er partner i begge brønnene med en eierandel på 40 prosent.

Mer info om brønnene finner du her: Wintershall med to nye brønner i Nordsjøen

Operatøren har fortalt Leteuken at de planlegger å bore letebrønnen 35/12-6 Skarfjell Tail med semien «Borgland Dolphin», men at det er usannsynlig at den bores i 2015/2016. Med andre ord bores ikke denne i midten av desember 2015, slik letesøknaden tilsa. Letebrønnen, som er i PL378, er lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen. Nærmeste avstand til land er ca. 45 km (øygruppen Utvær i Sogn og fjordane). Brønnen ligger ca. 15 km sørvest for Gjøa-feltet og ca. 18 km øst for Vega Sør-feltet.
Formålet med boringen er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Oxfordian reservoaret og/eller Fensfjord formasjonen, samt vurdere og fastsette verdien av Skarfjell prospektet.
Wintershall Norge AS er operatør i PL378 med en eierandel på 45 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Capricorn Norge AS (20 prosent), Explora Petroleum AS (17,5 prosent), Talisman Energy Norge AS (17,5 prosent).

For mer info om 35/12-6 Skarfjell Tail, se her: Wintershall planlegger ny nordsjøbrønn

Statoil
Statoil planlegger å bore letebrønnen 30/11-14 Slemmestad i nordsjølisens PL 272/PL 035 i mai 2016. Boringen planlegges utført med semien «Songa Delta». Brønnen er lokalisert ca. 20 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund kommune i Hordaland. Operatøren vil også muligens bore to sidesteg, 30/11-14 A Slemmestad nedflank og 30/11-14 B Haraldsplass.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-14 er å bekrefte kommersielle ressurser i Slemmestad-prospektet.
Statoil er operatør i PL 272/PL 035 med en andel på 50 prosent. Det norske er eneste partner (50 prosent).

Kart og info om brønnen finner du her: «Songa Delta» borer Slemmestad i mai

Statoil har planer om å bore nordsjøbrønnen 30/11-12 Askja South East, og spud er planlagt ultimo februar 2016. Letebrønnen ligger i PL 272/PL 035 i Nordsjøen, ca. 130 km fra nærmeste land, som er Sund kommune i Hordaland.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-12 er å bekrefte kommersielle ressurser i Askja South East-prospektet. Hovedreservoaret i Askja South East er sandstein av Jura-alder. Dersom det gjøres hydrokarbonfunn på Askja South East, og en hydrokarbon-ned-til-situasjon oppstår, er det en opsjon for å bore et nedflankssidesteg for å avgrense prospektet.
Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent). Ettersom Det norske har kjøpt opp Svenska Petroleum, vil det si at Det norske nå eier 50 prosent av lisensene.

Andre detaljer om brønnen finner du her: Borer Askja South East i februar

Operatøren planlegger å bore letebrønn 30/11-13 Beerenberg, som ligger i PL 272/PL 035, tidligst i slutten av mars. Brønnen er lokalisert ca. 20 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland.
Boringen planlegges utført med den halvt nedsenkbare boreriggen «Songa Delta,» men endelig valg av boreinnretning er per i dag ikke besluttet.
Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent). Ettersom Det norske har kjøpt opp Svenska Petroleum, vil det si at Det norske nå eier 50 prosent av lisensene.

Flere detaljer om brønnen finner du her: Borer Beerenberg tidligst i mars

Operatøren har i en søknad uttrykt et ønske om å bore letebrønnen 25/11-28 Gasol/Gretel i lisens PL 169, og har fått ODs tillatelse til å sette i gang. Tidligste borestart var estimert til starten av september 2015. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 115 meter MSL og brønnen er lokalisert ca 14 km nord for Johan Sverdrup-feltet og ca. 145 km fra nærmeste land som er Utsira utenfor Karmøy kommune i Rogaland. Brønnen skulle  i utgangspunktet bores med semien «Songa Trym», men den riggkontrakten er avbrutt.
Statoil er operatør i lisens PL 169 med en eierandel på 57 prosent. Partnere er Petoro med en eierandel på 30 prosent og ExxonMobil med 13 prosent.

For mer info om denne brønnen, klikk her: Statoil får bore Gasol/Gretel

Statoil har fått Ptils tillatelse til å bore letebrønnen 15/3-10 Sigrun East, med sidesteg, i Nordsjøen. Tidligste borestart var estimert til starten av september 2015. I likhet med 25/11-28 Gasol/Gretel, skulle også denne brønnen bores med semien «Songa Trym». Vanndypet på brønnlokasjonen er ca. 110 meter MSL, og brønnen er lokalisert ca. 10 km sydøst for Gudrun og ca. 180 km fra nærmeste land som er Utsira i Rogaland. Brønnen er i lisens PL025 og PL187, 40 km nord for det produserende oljefeltet Volve.
Hovedformålet med letebrønn 15/3-10 er å bekrefte kommersielle ressurser i prospektene Sigrun East Draupne og Sigrun East Hugin.
Rettighetshavere for PL025 og PL187 er Statoil (operatør) med en lisensandel på 51 prosent, Engie E&P med en lisensandel på 25 prosent og OMV med 24 prosent.

Mer info om Sigrun East finner du her: Statoil får bore nordsjøbrønnen Sigrun East

Lundin
Etter å ha midlertidig plugget og forlatt Alta-sidesteget 7220/11-3 A september 2015, vil Lundin på starten av tredje kvartal 2016 bore dypere og eventuelt gjennomføre en produksjonstest. Arbeidet skal ifølge Lundin utføres med semien «Island Innovator». Brønnen påtraff en hydrokabonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet. Alderen til reservoarbergartene er usikker, men antas å være av trias og/eller perm alder.
Lundin er operatør i PL 609 (40 prosent) med partnerne Idemitsu (30 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

Mer om Alta-boringen i Barentshavet, se her: Lundin med vellykket Alta boring i Barentshavet

Lundin skal fortsette boreoperasjonen på brønnen som plutselig ble forlatt 5. november 2015, 7220/6-2 Neiden, i løpet av tredje kvartal 2016. Neiden er lokalisert i lisens PL 609 i Barentshavet, og avstanden til land er ca. 200 km (Ingøya, Finnmark). Avstanden til Bjørnøya er ca. 205 km. Vanndypet på lokasjonen er 386 meter (±1 meter) MSL og sjøbunnen består hovedsakelig av leire.
Barentshavrønnen ble spuddet 2. oktober, av ”Island Innovator”, og formålet med brønnen var å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i Trias og Perm bergarter. Brønnen skulle bores vertikalt til 1.312 meter TVD målt fra boredekk.
Lundin skal også bore en brønn i Børselv-prospektet i PL 609, men denne er ennå ikke inne på operatørens boreplan. Prospektet er estimert å inneholde opptil 303 MMboe.
Lundin er operatør i PL 609 (40 prosent) med partnerne Idemitsu (30 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

Mer info om Neiden, der Lundin vurderer funnsjansen å være 30 prosent, finner du her: Lundin og «Island Innovator» utsetter boringen av Neiden

Operatøren har planer om å bore letebrønnen Filicudi i den sørlige delen av Barentshavet, i PL 533. Planlagt oppstart er slutten av tredje kvartal eller starten av fjerde kvartal 2016. Lundin estimerer ressursene til omkring 91 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe), og anslår det er 25 prosent sjanse for geologisk suksess.
Lundin er operatør i PL 533 (35 prosent) med partnerne Det Norske Oljeselskap (35 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

Kart over Filicudi finner du her: Filicudi-prospektet

OMV
OMV har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore sin andre avgrensningsbrønn etter 7324/7-3 S Wisting Central II7324/8-3 Hassel i PL537 i Barentshavet. Planen er å bore også denne med semien «Transocean Spitsbergen». Brønnen er lokalisert ca. 315 km nord for Hammerfest, med et vanndyp på henholdsvis 402 meter og 398 meter.
Formålet med 7324/8-3 Hassel er å evaluere Realgrunnen Undergruppe og Snadd-formasjonen samt oppdatere hydrokarbonpotensialet i Wisting-området.
Lisensens rettighetshavere er operatøren OMV (Norge) AS med en eierandel på 25 prosent. Partnere er Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Tullow Oil Norge AS (20 prosent) og Statoil Petroleum AS (15 prosent).

For mer info om avgrensningsbrønnen, se her: Transocean Spitsbergen borer for OMV i Barentshavet

ExxonMobil
ExxonMobil har planer om å bore letebrønnen 25/8-19S Prince ved Balder/Ringhorne-feltet, og tidligste startdato var satt til 1. desember 2015, med North Atlantic Drilling-semien «West Alpha». Letebrønnen er lokalisert i PL027, i blokk 25/8, omtrent 4 km vest for Ringhorne innretningen, på den østlige flanken av Viking Graben. Avstand til land er omtrent 200 km, og havdypet ved borelokasjon er omtrent 128 meter.
Det primære målet i Prince er sandstein i Statfjord formasjonen, og sekundært mål i den dype Prince-sekvensen er Trias.
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er lisensens operatør og eneste rettighetshaver (100 prosent eierandel).

Les mer om Prince her: ExxonMobil og «West Alpha» skal lete i Nordsjøen

Eni
Eni planlegger å bore letebrønnen 7222/1-1 Aurelia, i PL 226 B i Barentshavet, midten av mai 2016. Den Saipem-opererte semien «Scarabeo 8» skal utføre arbeidet. Hovedmålene for brønnen er trias sandsteiner i Kobbe- og Ladin Snaddformasjonene, samt karbonater i Ørn-formasjonen av nedre perm alder. Sekundære mål er Carnian Snadd sandstein av trias alder og øvre perm karbonater i Røye-formasjonen. PL 226 ble tildelt 13. mai 2011, i den 21. konsesjonsrunden, og består av blokkene 7222/2 og 7222/3.
Eni Norge AS er operatør i lisens 226 B (60 prosent), og partnere er Edison Norge AS (20 prosent) og E.ON E&P Norge AS (20 prosent).

Mer info om Aurelia finner du her: Borer Aurelia i mai

«Scarabeo 8».

Faroe
Faroe planlegger å bore letebrønnen 31/7-1 Brasse i Nordsjøen. Letebrønnen ligger i PL 740 i Nordsjøen, midt mellom Oseberg A og Brage – med en avstand på ca. 13 km til begge installasjonene.
Brønnen skal bores med «Transocean Arctic.» Tidligst oppstart er 15. mai 2016, og operasjonene er planlagt å vare 31 dager ved tørr brønn, og maksimalt 57 dager ved funn, inkludert logging, kjerneprøver og eventuelt sidesteg.
Faroe Petroleum Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent. Core Energy er eneste partner med en andel på 50 prosent.

Mer info om brønnen finner du her: Borer Brasse tidligst i mai

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger