Leverer PUD for Frosk – investerer 2 milliarder kroner i utbyggingen
Pressemelding
27. september 2021
Leverer PUD for Frosk – investerer 2 milliarder kroner i utbyggingen
Pressemelding
27. september 2021

Aker BP og lisenspartnerne Vår Energi og Lundin har i dag overlevert utbyggingsplan for Frosk-feltet til Olje- og energidepartementet (OED). 

Utbyggingen vil gjenbruke eksisterende infrastruktur og bidra til økt produksjon og reduserte enhetskostnader fra Alvheim-feltet, skriver Aker BP i en børsmelding. 

Frosk-feltet, som ligger om lag 25 kilometer sørvest for produksjonsskipet på Alvheim-feltet, skal kobles opp til FPSO-en via eksisterende undervannsstrukturer på Bøyla og Alvheim.

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt to milliarder kroner (om lag 230 millioner dollar). Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2023. Utvinnbare reserver i Frosk er estimert til rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter.

Frosk ble funnet i 2018, lokalisert i et reservoarsandsteinslag tolket til å være injektitter. Testproduksjon fra Frosk startet i 2019 for å samle data og redusere usikkerhet. Testproduksjonen har gitt verdifulle reservoardata brukt til å optimalisere antall brønner, dreneringsstrategi og produksjonsutstyr på FPSO-en.

Konseptet består av en havbunnsutbygging koblet til eksisterende havbunnsutstyr for Bøyla. To nye produksjonsbrønner skal bores for å sikre effektiv drenering av de gjenværende områdene av Frosk-feltet. Prosjektet er modnet i løpet av de to årene med testproduksjon. Den valgte utbyggingsløsningen legger opp til en hurtig utbygging med forventet produksjonsstart 18 måneder etter PUD-innleveringen.

En viktig forutsetning for den raske utbyggingstakten er Aker BPs bruk av allianser og strategiske partnerskap. Til Frosk-prosjektet vil Semi-alliansen (Aker BP, Odfjell Drilling, Halliburton) for boring og komplettering av nye brønner og Subsea-alliansen (Aker BP, Subsea 7, Aker Solutions) for subsea-utbyggingen bli engasjert.

Frosk-utbyggingen vil bidra både til å redusere enhetskostnad og CO2-utslipp per fat fra Alvheim når feltet kommer i produksjon i 2023, ett år før utbyggingen av Kobra East og Gekko (KEG) skal komme på strøm. PUD for KEG ble overlevert til OED i juni.