Liatårnet krymper etter avgrensning
Glenn Stangeland
1. september 2021
FOTO: John Økland
Liatårnet krymper etter avgrensning
Glenn Stangeland
1. september 2021

Aker BP har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-22 S på Liatårnet-funnet, 40 kilometer nordøst for Alvheim.

Før avgrensningsbrønnen ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 13 og 32 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Resultatene viser at avgrensningsbrønnen vil medføre en nedjustering av ressursestimatene i Skadeformasjonen i 25/2-21 (Liatårnet), men det er foreløpig for tidlig å gi et oppdatert estimat for funnet, skriver Oljedirektoratet. 

Brønn 25/2-22 S påtraff 31 meter med det samme reservoarintervallet som brønn 25/2-21 (Liatårnet), med svært god porøsitet og moderat permeabilitet. De øverste 5 meterne inneholder spor av olje. Beregnede oljemetninger og væskeprøver innsamlet i reservoarintervallet, indikerer at oljen i denne brønnen ikke er produserbar. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnen ble boret av Deepsea Nordkapp som skal til Alvheim-området i Nordsjøen for å bore en utvinningsbrønn i utvinningstillatelse 150, der Aker BP er operatør.