Lille Prinsen vokser – knyttes til Edvard Grieg eller Ivar Aasen
Glenn Stangeland
16. september 2021
Lille Prinsen vokser – knyttes til Edvard Grieg eller Ivar Aasen
Glenn Stangeland
16. september 2021

Lundin har avsluttet avgrensningsbrønnen på Lille Prinsen, 15 kilometer nord for Edvard Grieg. 

Før brønnen ble boret var operatørens ressursanslag for Lille Prinsen på mellom 9 og 36 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. 

Nå er dette oppjustert til mellom 10 og 50 millioner fat. 

Det ble i samme brønn påvist mellom 2 og 10 millioner fat oljeekvivalenter i Heimdal-formasjonen. 

Rettighetshaverne vurderer havbunnsutbygging mot vertsplattformene Ivar Aasen eller Edvard Grieg, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. 

Her er flere detaljer fra funnmeldingen til Oljedirektoratet:

Brønn 16/1-34 S traff på en oljekolonne på om lag 7 meter i Heimdalformasjonen, med en 50 meter tykk sandstein av god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble truffet på 1820 meter under havflaten. Væskeprøver viser god oljekvalitet. Det ble ikke truffet på permeable sandsteinslag i sekundært letemål i jura. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,3 og 1,6 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Brønn 16/1-34 A traff på en oljekolonne på om lag 66 meter, hvorav 46 meter i dolomitt av perm alder med god reservoarkvalitet. Om lag 20 meter av oljekolonnen ble truffet på i grunnfjell med dårlig reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble truffet på på om lag 1932 meter under havflaten.

I sekundært letemål påviste 16/1-34 A 18 meter vannfylt sandstein i Heimdalformasjonen med dårlig reservoarkvalitet.

En vellykket formasjonstest er gjennomført i dolomittene i Zechsteingruppen i brønn 16/1-34 A. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 570 standardkubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 42/64 tommers dyseåpning.

Brønnene ble boret av Deepsea Stavanger som skal bore Merckx i utvinningstillatelse 981 i Nordsjøen, der Lundin er operatør.