Linebrudd for Enabler og resten av uhellene i uke 16
Glenn Stangeland
12. juni 2019
Foto: Kjetil Visnes, Equinor
Linebrudd for Enabler og resten av uhellene i uke 16
Glenn Stangeland
12. juni 2019

Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
13. april
9. april: Bore operasjon på A-2 HT2 var avsluttet og rigg flyttet til sikkersone, 50 m sørøst for brønnramme. Stigerør og utblåsningsventil ble trekt for å gjennomføre vedlikehold. Nærmere 5 døgn senere, 13. april klokken 21:44 gikk alarm på bro som indikerte linebrudd; strekk i line#9 gikk fra 170 mt til 43 mt (babord aktre). Riggen flyttet seg 4.2 m ut av posisjon, nordvestlig retning. Tilleggsinfo: 9 anker er fremdeles intakt og Transocean Enabler er en DP-rigg, ingen risiko for installasjonen. Riggen var ikke koblet til brønn da hendelsen skjedde.

Equinor
Johan Sverdrup/Island Wellserver
14. februar
Kl 13:57. Alarm med påfølgende automatisk Hi fog i Aux motor rom ( VROS-thruster) Mønstret og fikk POB. Beskjed fra maskin at det ikke var indikasjon på brann. Brannlag entret skadested og observerte sot fra et el-skap og noe olje på gulvet. Ventilerte og normaliserte. Skader i tak indikerer at det har vært varmeutvikling.

Wintershall
Brage
15. april
Under kjøring av frittstående dieseldrevet luftkompressor midlertidig plassert i borings området M31sør førte værforhold til at eksos gikk inn i modulens luftinntak. Dette gav Nød avstengning (NAS) 1.0 med totalt bortfall av strøm på installasjonen. Beredskapsledelsen mønstrer og det ble initiert Generell Alarm i henhold til DFU. Personell uten beredskapsoppgaver ble mønstret innvendig i boligkvarter på alternativ mønstringsområde.

Wintershall
Brage
16. april

Ved forberedelser til bygging av stillas på C31 sør (over sjø) ble en livbøye med tilhørende røykboks (pyroteknisk utstyr) manuelt flyttet for å gi plass til stillas. Da røykboksen ble frigjort fra original plassering ble røykfunksjonen utløst ved en feil. Røyken spredde seg raskt til nærliggende luftinntak til modul M10 – hjelpesystemer/kraftgenerering. Røyk i luftinntaket gav bekreftet røyk/brann i M10 og førte til mønstring. Situasjonen ble raskt avklart og mønstring avblåst så snart POB var bekreftet.