Lite oljefunn i Nordsjøen – antas å være kommersielt
Pressemelding
14. juli 2020
Leserbilde: Øyvind Halland
Lite oljefunn i Nordsjøen – antas å være kommersielt
Pressemelding
14. juli 2020

Equinor, operatør for PL 089, har funnet olje i undersøkelsesbrønn 34/7-E-4 AH (Lomre) like nordvest for Vigdis Vest-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det tilsvarer mellom 5,5 og 9,5 millioner fat.

Funnet er så langt antatt å være kommersielt og vil bli vurdert knyttet opp mot Vigdisfeltet, skriver Oljedirektoratet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Rannochformasjonen).

Brønnen 34/7-E-4 AH traff på en oljekolonne på om lag 20 meter i Rannockformasjonen, hvorav 18 meter er sandsteiner av god reservoarkvalitet. Olje-/vann-kontakten ble påtruffet på 2479 meter dyp.

Brønn 34/7-E-4 AH ble boret som et grunt sidesteg fra eksisterende utvinningsbrønn 34/7-E-4 H på Vigdisfeltet, til et vertikalt dyp på 2517 meter under havoverflaten og målt dyp på 4459 meter. Brønnen ble avsluttet i Rannochformasjonen av mellomjura alder.

Brønnen ble boret av Transocean Norge som nå skal bore en utvinningsbrønn på Visund Sør.