Lite oljefunn på Brage-feltet

Foto: Wintershall Dea, Morten Berentsen
Publisert 26. oktober 2023

Okea har gjort et oljefunn på mellom 1 og 3 millioner fat i en brønn boret fra Brage-plattformen. 

Det skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. 

«Brønnen traff på Sognefjordformasjonen på 2147 meter under havflaten, og påviste olje i et sandsteinslag på om lag 10 meter i reservoarbergarter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble ikke truffet på», skriver OD. 

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Den er permanent plugget og forlatt.

To andre letemål, i Sognefjord- og Fensfjordformasjonen, var begge tørre.

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Boret tørt i Toppand Øst

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger