Lite oljefunn sør for Edvard Grieg-feltet
Pressemelding
19. august 2019
Lite oljefunn sør for Edvard Grieg-feltet
Pressemelding
19. august 2019

Lundin, operatør for utvinningstillatelse 815, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-8 S, Goddo.

Brønnen er boret om lag 14 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønn 16/5-8 S var å påvise petroleum i oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell og verifisere trykk-kommunikasjon med oljefunnet 16/1-12 (Rolvsnes).

Brønnen påtraff en mulig oljekolonne på om lag 20 meter i oppsprukket, forvitret grunnfjell, med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0.2 og 1.6 millioner Sm3 utvinnbar olje, melder Oljedirektoratet.

Trykkdata viser at funnet ikke er trykk-kommunikasjon med oljefunnet 16/1-12 (Rolvsnes). Rettighetshaverne vurderer at det fins et ytterligere oppside-potensiale i tillatelsens område og videre avgrensning av funnet vil bli vurdert etter gjennomføringen av den planlagte langtidstesten på oljefunnet 16/1-12 (Rolvsnes).

Brønn 16/5-8 S ble boret av Leiv Eiriksson. Riggen skal nå bore undersøkelsesbrønn 25/7-7 i utvinningstillatelse 782 S i midtre delen av Nordsjøen, der ConocoPhillips er operatør.