Lundin har gjort lite oljefunn – kan bli produsert via Solveig
Glenn Stangeland
26. mars 2021
Lundin har gjort lite oljefunn – kan bli produsert via Solveig
Glenn Stangeland
26. mars 2021

Lundin Energy har gjort et mindre oljefunn i letebrønnen 16/4-13 S, Western Wedge/Segment D, om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av trias til paleozoikum alder. Brønnen traff på en oljekolonne på 10 meter i konglomeratisk sandstein i disse bergartene, hvorav om lag 7 meter med moderat til dårlig reservoarkvalitet.

Olje/vann-kontakten ble truffet på 1950 meter under havoverflaten. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består av sandsteiner og konglomerater med om lag 380 meter tykkelse.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,5 og 1,4 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 3 og 9 millioner fat.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig tilknytning til Solveigfeltet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.