Lundins nye letedirektør: – Vi har fortsatt stor tro på Barentshavet
Thomas Bergstøl
24. januar 2020
Foto: Lundin Norway
Lundins nye letedirektør: – Vi har fortsatt stor tro på Barentshavet
Thomas Bergstøl
24. januar 2020

Denne uken meldte Lundin Norway at Per Øyvind Seljebotn tar over jobben som letedirektør i selskapet etter Halvor Jahre.

Seljebotn er utdannet sivilingeniør innen geofysikk og kan skilte med over 20 års erfaring fra selskaper som Exxon, Noreco og Marathon – samt de åtte siste år som ansvarlig for reservoarutvikling i Lundin.

Parallelt med sin nye stilling skal Seljebotn fremdeles ha ansvar for sistnevnte. Han er fornøyd med sin nye hverdag så langt.

– Det har selvfølgelig vært veldig hektisk disse første dagene, med mye å sette seg inn i, som vår store eksisterende leteportefølje. Jeg har også hatt en god overgang og støtte fra blant annet Halvor Jahre, vår tidligere letedirektør, forteller han til Petro.no.

Han ser fram til å ta fatt på den nye jobben.

– Det er to grunner til at dette er en av industriens mest spennende jobber. For det første får jeg lede en av verdens mest kompetente leteavdelinger. I tillegg er Lundin Norway et av de mest ambisiøse leteselskapene i Norge hva gjelder teknologi og leteprogram, understreker han.

Vil balansere risiko

Med sin erfaring og bakgrunn fra reservoarutvikling ønsker den nye letedirektøren fremover å balansere risikoen i den totale leteporteføljen.

– Vi har skapt mye av verdiene vår tidligere gjennom å ta risiko, og satse på våre egne ideer i utviklingen av nye områder. Det skal vi også fortsette med. Men vi ser også muligheter for å gjøre mindre funn i modne områder som ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur.

– Fremover skal vi fokusere på å ha en balanse i porteføljen mellom å finne nye, større funn med stort potensial og risiko, og samtidig se på mulighetene som ligger i etablerte områder.

På reservoarutviklingssiden skal særlig Edvard Grieg gis fokus, sammen med oppfølging av operatørene på Johan Sverdrup og Alvheim.

– Porteføljen vår har også endret seg og blitt bredere de siste årene. Der vi før fokuserte på to, tre områder har vi i dag syv områder vi må fokusere letingen på.

Utfordringer i Barentshavet

I 2019 ble Lundin tildelt fem nye letelisenser i Barentshavet. De siste årene har likevel for det meste gitt selskapet skuffelser i området. I februar i fjor ble det boret tørt i letebrønnen Setter Pointer i det sørlige Barentshavet. Tidligere denne måneden ble det klart at Alta/Gohta ikke lengre ble vurdert som utvinnbart som en selvstendig utbygging.

– Hvorfor får dere ikke til Barentshavet?

– Vi har stor tro på Barentshavet, men dette er ikke som Nordsjøen, og området setter andre krav til volum og ressurser, blant annet på grunn av store avstander og lite utbygd infrastruktur.

– Slik vi ser det nå bør for eksempel Alta/Gohta være på rundt 200 millioner fat før vi kunne forsvart en selvstendig utbygging i dag, understreker Seljebotn.

Han håper Alta/Gohta på sikt kan kobles til eksisterende infrastruktur knyttet til Johan Castberg.

– Det kan være mulig, ja, men her må det gjøres løpende selvstendige vurderinger. 

Alta/Gohta er altså fortsatt kommersielt, men som en mulig fremtidig satellitt. På tross av utfordringene understreker han ønsket om å fortsette letingen i nord.

– Vi skal satse videre, og selv om området gir stor usikkerhet har det også et stort potensial. Det bør være mulig å gjøre nye, store funn med potensial her, og de er verdt å lete videre etter for å finne – med hovedfokus sør i det sørlige Barentshavet.

Aldri utlært

Under Seljebotns tid i Lundin har selskapet utviklet seg fra å utvinne omtrent 20.000 fat årlig til «en mangedobling av dette i dag».

– Utfordringene for oss fremover er på mange måter at de «enkle feltene» nå er tatt. Dermed må vi stadig utvikle leteteknologien vi bruker slik at vi kan forstå undergrunnen enda bedre enn vi gjør idag. Her blir økt teknologiutvikling, hydrokarbonforståelse og undergrunnsekspertise fortrinn vi skal satse videre på. Man blir aldri utlært innen det vi driver med, og man må stadig pushe seg til bedre forståelse.

Få innsikt i kommende letebrønner og feltutbygginger på norsk sokkel – prøv Petro Database for 790 kroner/måned.