M Vest Energy kjøper seg inn i Polarled
Pressemelding
19. juli 2020
Solitaire legger Polarled-røret. (Foto: Allseas)
M Vest Energy kjøper seg inn i Polarled
Pressemelding
19. juli 2020

M Vest Energy har inngått en avtale om kjøp av 5 prosent av gassrørledningen Polarled fra CapeOmega. er soleklar på at dette er fornuftig både for selskapet og det grønne skiftet:

– For selskapet er dette betydningsfullt. Vi får nå inntekter som mer enn dekker driften de neste årene. Det bidrar til å skape arbeidsplasser og inntekter for Norge, samtidig som det gir selskapet nye forretningsmuligheter. Det er ikke tilfeldig at vi satser på gass. Vårt team har solid erfaring med gassområdene i Norskehavet, hvor vi har eierandeler i spennende letelisenser, blant annet sammen med Equinor i lisens 959, «Grågåsen». Vi eier også 20 prosent i lisens 528, «Ivory», hvor det er gjort et gassfunn på rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter, sier administrerende direktør Jonny Hesthammer.