Vi må gjøre det attraktivt å komme hjem til oljå igjen
Redaksjon
1. oktober 2018
Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass
Vi må gjøre det attraktivt å komme hjem til oljå igjen
Redaksjon
1. oktober 2018
Leserinnlegg av Bjørn Martin Klokkernes, direktør Professionals – Personalhuset

På jakt etter dyktige ansatte? Du er ikke alene.

Som mange andre leverandører, opplever vi nå en stor endring i olje- og gassmarkedet. Oljeprisen har de siste månedene steget kraftig og ser ut til å stabilisere seg på et nivå som få av oss hadde forutsett for bare seks måneder siden. Prosjekter som tidligere var parkert begynner å skyte fart igjen, tidligere ideer er tatt ut av skapet, tørket støv av og ser nå dagens lys. Konkurransen er økende og kostnadsnivået som de siste tre årene har blitt kraftig redusert, er igjen under press.

Leverandører på alle nivåer i bransjen rigger seg for økt aktivitet de kommende årene. Pilene peker på nytt oppover og siste estimat på antall nye letebrønner de neste to årene er en god indikator på hva vi har i vente.

Men hvor er de som skal sørge for at prosjektene blir gjennomført og bidrar til den verdirealisering selskaper, kunder, ikke minst staten Norge og felleskapet er så avhengig av? De siste to årene har olje- og gassbransjen vært preget av hyppige nedbemanninger. Svært mange dyktige ingeniører og fagspesialister er omskolert. Noen har søkt lykken i andre bransjer, som fornybar energi, bygg og anlegg eller fiskeri.

Olje- og gassnæringen trenger nå disse ressursene tilbake. Antallet stillinger utlyst på finn.no og andre plattformer har skutt i været de siste månedene, og begynner å nærme seg et nivå vi så før krisen.

Vi som daglig jobber med rekruttering og formidling av tekniske konsulenttjenester, er tett på markedet og merker endringene på kroppen. Forventningene om vekst er store. Allerede nå ser vi at kunder begynner å posisjonere seg i kampen om talentene.

Den kampen må de vinne. For riktig kompetanse og riktig antall hoder er helt avgjørende for å komme i en god posisjon ved neste prekvalifisering, vinne det anbudet de ønsker, eller – om ikke enda viktigere – få gjennomført prosjekter de allerede har vunnet.

For å ikke miste terreng, ser alle nå mot nærmeste konkurrent med et mål om å gjøre seg akkurat litt mer tiltrekkende i jakten på potensielle nye kandidater. Da blir det raskt et spørsmål om timerater. Bransjen må ta lærdom av kostnadsgaloppen og de etterfølgende kuttrundene vi har vært gjennom. Utviklingen må skje innen bærekraftige rammer, men i dag er ratene fortsatt så presset at mange sitter på gjerdet i stedet for å komme tilbake til oljå. Det kan være lønnsomt å gi litt mer for å få tak i de riktige folkene.

Mulighetene er store i olje- og gassnæringen de neste årene. La oss sørge for at det blir attraktivt å komme hjem igjen – også for dem som har forlatt bransjen. Vi alle kjenner til følelsen av å komme hjem etter å ha vært lenge borte!