– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

Foto og kart: Equinor
Publisert 10. april 2024

Equinor sin melding om elektrifisering av en eller flere plattformer på Haltenbanken i Norskehavet har vært på høring. 

Fristen for innspill var satt til 27. mars. 

NO3

I sitt innspill, varsler Trøndelag fylkeskommune krav om at videre utredning må omfatte hvordan elektrifisering av plattformene vil påvirke pris og tilgang på strøm i regionen. 

«Fylkesdirektøren vil imidlertid påpeke behovet for nærmere utredninger av konsekvensene effektuttaket vil ha på energisystemet i Trøndelag og prisområde NO3. Dette må beskrives i utredningsprogrammet og konsekvensutredningen, og vil være avgjørende når Trøndelag fylkeskommune skal ta stilling til tiltaket», het det.

Prosjektet omfatter ulike alternative løsninger for en kraftforbindelse fra land til Heidrun, og derfra videre til Åsgård B og Kristin. 

Seks mulige tilkoblingspunkt

Det er lokalisert seks mulige plasseringer av landstasjon avhengig av tilkoblingspunkt i eksisterende nett. Disse er Straum og Fjøsmyra i Åfjord kommune og Kråkøya, Borgonfjellet, Mølndalen og Tømmervika i Nærøysund kommune.

«Prosjektet ønsker å finne gode områdeløsninger som reduserer behovet for antall kabler til land. På nåværende tidspunkt er Heidrun identifisert som et sannsynlig oppkoblingspunkt for kraft fra land. I tillegg vil elektrifisering av Åsgard B og Kristin vurderes både med egen kabel fra land eller med kabelforbindelse fra Heidrun», skriver Equinor i melding om tiltaket. 

Med byggestart i 3. kvartal 2026, kan anlegget tidligst være satt i drift 4. kvartal 2029, ifølge meldingen.

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger