Maersk-rigg fra opplag til hotell-jobb
John Økland
3. november 2021
Maersk-rigg fra opplag til hotell-jobb
John Økland
3. november 2021

Maersk Drilling melder at Maersk Interceptor har blitt tildelt en ny kontrakt. Riggen ligger i opplag i Danmark, men nå skal på jobb igjen – da som hotell.

Kontrakten er tildelt av TotaltEnergies EP Danmark.

Jobben er forventet å starte i mars neste år og strekke seg over åtte måneder, ifølge en flåteoppdatering.

Arbeidet er i dansk sektor av Nordsjøen.