Miljødirektoratet nekter Equinor å bore sidesteg – operatøren klager på avgjørelsen
Glenn Stangeland
19. september 2019
Miljødirektoratet nekter Equinor å bore sidesteg – operatøren klager på avgjørelsen
Glenn Stangeland
19. september 2019

For tre uker siden, avslo Miljødirektoratet Equinor sin søknad om å bore et sidesteg i letebrønnen Echino Sør, som ligger rundt 20 kilometer nord for Troll-feltet i Nordsjøen.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Equinor fikk altså tillatelse til å bore selve letebrønnen med Deepsea Atlantic, men nektes altså å bore sidesteget. Dette til tross for at det er boret flere lete- og produksjonsbrønner i samme område tidligere. 

Brønnen ligger i lisens 090 der ExxonMobil, Neptune og Idemitsu er partnere. 

Første gang det skjer

Miljødirektoratets forklaring er at en eventuell utblåsning vil føre til store naturødeleggelser.

«Oljedriftsberegningene basert på utblåsningsrater fra Echino Sør sidesteg viser korte drivtider til land, svært høye strandingssannsynligheter og dessuten potensielt svært store strandingsmengder ved en eventuell utblåsning», skriver Miljødirektoratet.

«Hvis en utblåsning skjer, er det stor sannsynlighet for at olje treffer svært verdifulle områder (SVO), som blant annet Bremanger til Ytre Sula, Mørebankene, Kystsonen og Froan–Sularevet. Et stort akutt utslipp fra sidesteget vil, etter vår vurdering, kunne påvirke naturmangfoldet i svært stor grad.»

Det er svært uvanlig at Miljødirektoratet stopper en brønn på denne måten.

– Så vidt jeg er kjent med, er det første gang, sa seksjonsleder Ingvild Marthinsen i Miljødirektotatet til petro.no.

Klagefristen løp ut tirsdag denne uken, og nå bekrefter Marthinsen overfor petro.no at Equinor har klaget på avgjørelsen.

Direktorat eller departement?

«Klagen fra Equinor vurderes nå i Miljødirektoratet. De kan omgjøre sitt vedtak eller sende den videre til KLD for behandling. KLD har så langt ingen informasjon om Miljødirektoratets vurdering av saken», skriver Klima- og miljødepartementet i en e-post til Petro.no. 

Equinor har ikke kommentert klagen.

Vil du ha oversikt over fremtidige letebrønner og utbyggingsprosjekter i Norge?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!