Milliardkontrakt til CHC 
Pressemelding
18. juli 2022
Foto: CHC
Milliardkontrakt til CHC 
Pressemelding
18. juli 2022

Equinor har valgt CHC som leverandør av tilbringer og søk- og redningstjenester (SAR) til sine offshoreinstallasjoner i Midt-Norge.

CHC og Equinor har inngått en kontrakt med varighet på opptil 7 år, for SAR-tjenester i Norskehavet og tilbringertjeneste ut fra Brønnøysund og Kristiansund. Avtalen som har en samlet verdi på cirka to milliarder kroner, og innebærer at CHC skal stille hele fem helikoptre til rådighet for Equinor i Midt-Norge.

– Ett søk- og redningshelikopter skal være utplassert på Heidrun-feltet på døgnkontinuerlig beredskap og sørge for sikkerhet og tilgjengelighet for de mange ansatte ute på feltet,  sier Per Andre Rykhus, administrerende direktør i CHC Helikopter Norge.

Totalt vil CHC utplassere fem helikoptre av typen Sikorsky S-92 A, hvorav to i Brønnøysund og to i Kristiansund, i tillegg til ett som skal stå permanent på Heidrun-feltet.