Mol boret tørt på Eidsvoll
Pressemelding
10. februar 2021
Maersk Integrator. FOTO: Maersk Drilling
Mol boret tørt på Eidsvoll
Pressemelding
10. februar 2021

MOL Norge, operatør for utvinningstillatelse 617, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/9-6 S, Eidsvoll.

Brønnen er boret på vestsiden av Mandalhøgda, om lag 9 kilometer nord for den norsk-danske grensen. Brønnen klassifiseres som tørr, ifølge Oljedirektoratet.

Brønnen traff på et sandsteinslag med innslag av leirstein på om lag 250 meter tykkelse i Mandalformasjonen, hvorav om lag 140 meter med reservoarbergarter med dårlig til moderate reservoaregenskaper.

Det ble registrert spor av petroleum i øvre del av reservoaret.

Brønnen ble boret av Maersk Integrator som nå skal bore produksjonsbrønn på Tambarfeltet i utvinningstillatelse 065 i sørlige Nordsjøen, der Aker BP ASA er operatør.