MOL-sjefen om funnet: – Mest spennende letebrønnen jeg har vært med på
Glenn Stangeland
19. mars 2020
Foto: Andrea Rocha
MOL-sjefen om funnet: – Mest spennende letebrønnen jeg har vært med på
Glenn Stangeland
19. mars 2020

Onsdag kom nyheten om at MOL Norge har gjort et oljefunn i Evra/Iving-prospektet nær Balder-området i Nordsjøen.

Ifølge meldingen fra Oljedirektoratet er størrelsen på funnet på mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Dette tilsvarer mellom 12 og 70 millioner fat.

Testet fem formasjoner

Men dette omfatter bare det som ble funnet i den såkalte Skagerrakformasjonen. I tillegg var brønnen innom Nansen-, Ty- , Eiriksson- og Heimdalformasjonene.

Energi24 har bedt Haakon Haaland forklare dette for ikke-geologer.

– Vi testet totalt fem formasjoner for olje. Det tror jeg ikke er gjort på norsk sokkel tidligere. For å få det til, måtte vi bore kompliserte brønner, og vi opplevde både opp- og nedturer underveis. Jeg har drevet med dette i snart 100 år, men må si at dette er den mest spennende brønnen jeg noensinne har vært med å bore, sier Haaland.

– Funnet i Skagerrakformasjonen utgjør ressursgrunnlaget. Det er også funnet olje i Heimdal og andre formasjoner, men dette må undersøkes nærmere før vi eventuelt kan tallfeste noe.

Full oversikt over alle kommende letebrønner – prøv Petro Database gratis i 30 dager!

Tie-back-muligheter

Brønnen er boret om lag 8 kilometer nordvest for Ringhorne på Balderfeltet i midtre del av Nordsjøen. Området reutvikles nå av Vår Energi og bør by på mange tilknytningsmuligheter for produksjon av funnet.

Dette er ungarske MOL sitt første egenopererte funn i Norge. I tillegg er selskapet blant annet partner i Aker BPs utbyggingsprosjekter Trine og Trell.

– Vi har boret to tørre brønner selv og vært med på 8-9 tørre som partner, så det var på tide vi traff blink.

– Har dere ambisjonen å bli operatør for et produserende felt på norsk sokkel?

– Jeg vil ikke komme med noen programerklæring, men kan si at MOL er et fullintegrert oljeselskap med operert produksjon i Pakistan, Kroatia og Ungarn, og at det ikke vil være unaturlig å sikte mot det samme i Norge.

– Sannsynlig at det avgrenses

– Hva skjer videre med Evra/Iving nå?

– Vi har samlet masse data som skal bearbeides og brukes til å lage og oppdatere modellene. I tillegg har vi montert nedihullsmålere som gjør at vi kan se trykkendringer over tid. Så må vi ta stilling til hvordan funnet skal avgrenses.

– Er det gitt at dette blir avgrenset?

– Jeg vil si at det er sannsynlig, men det må selvsagt avklares med partnerne.

– Kan virussituasjonen og oljeprisfallet påvirke fremdriften i prosjektet?

– Det er ikke umulig. Akkurat nå er det meste usikkert, både for oss og resten av industrien.