Motus Technology sikrer stor modifikasjonsjobb på Snorre
Pressemelding
10. februar 2020
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Motus Technology sikrer stor modifikasjonsjobb på Snorre
Pressemelding
10. februar 2020

Motus Technology har signert kontrakt med Equinor for overhaling og robustgjøring av kraner og handteringsutstyr i forankringsrom på Snorre A.

I tillegg skal det utføres omfattende arbeid på fire «Riser-nett winch systemer» lokalisert under cellar dekk på installasjonen.

Kontrakten har en forventet varighet på om lag 2 år og en estimert verdi på 160 millioner kroner.

I 2019 gjennomførte Motus Technology AS en Front-End Engineering Design (FEED) studie for prosjektet. Hovedsystemer og komponenter skal demonteres og sendes til land for overhaling og full-skala testing før utstyret skal re-installeres. Dette arbeidet skal gjennomføres på Harøya i Møre og Romsdal med bruk av IP Huse AS sin høyteknologiske maskinpark og fagkompetanse.

– Vi er stolt og ydmyk for tilliten Equinor Energy AS viser ved å tildele oss denne type komplekse prosjekter. Dette styrker ytterligere det langsiktige samarbeidet vi har etablert under rammeavtalen for vedlikehold av kraner offshore. Equinor har høyt fokus på sikkerhet og bærekraftige løsninger, og dette er forventninger vi skal leve opp til. Fokuset nå er god samhandling mellom alle involverte på land og fagmiljøet ute på Snorre A for å sikre en vellykket gjennomføring, sier Ole Kristian Varhaugvik, salgsdirektør i Motus Technology AS.