Gjøa P1 satt i produksjon
Pressemelding
23. februar 2021
Gjøa-plattformen. Foto: Neptune Energy
Gjøa P1 satt i produksjon
Pressemelding
23. februar 2021

Neptune Energy og Gjøa-partnerne Wintershall Dea, Petoro og OKEA har startet opp produksjonen fra Gjøa P1-segmentet i nordre del av Nordsjøen.

Prosjektet er levert på tid og kost.

– Produksjonsstart fra Gjøa P1 er en viktig milepæl for Neptune og våre Gjøa-partnere. Trass i pandemien og utfordringene dette medfører, har vi holdt fokus og leverer nå prosjektet i henhold til planlagt tid og kost. Oppstarten forsterker Gjøa-plattformens posisjon som et viktig knutepunkt, og øker de totale gjenværende reservene på feltet med 30 prosent, sier administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy Norge.

God reservoarstyring har allerede forlenget levetiden på Gjøa-feltet betydelig. Feltet vil nå produsere over 100 millioner fat oljeekvivalenter mer enn det som ble anslått da produksjonen startet. Gjøa P1 bidrar til ytterligere å maksimere ressursutnyttelsen.

-Sammen med den kommende produksjonsstarten fra Duva-feltet, vil Gjøa P1 styrke Neptunes posisjon i den nordlige delen av Nordsjøen, som er et av våre viktigste vekstområder på norsk sokkel. Utbyggingen av Gjøa P1 gjør at vi kan utvinne betydelige mengder olje og gass fra dypere formasjoner, i tillegg til å utnytte ledig produksjonskapasitet. Dette bidrar til å redusere produksjonskostnadene per fat, noe som kommer både lisenspartnerne på Gjøa og det norske samfunnet til gode, sier prosjektdirektør Erik Oppedal i Neptune Energy Norge.

Gjøa P1-utbyggingen består av en ny havbunnsramme knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet. Den har en olje- og en gass produsent. Som planlagt startet produksjonen fra gassbrønnen den 22. februar, mens oljebrønnen vil starte opp i løpet av de neste par dagene.

Den halvt nedsenkbare Gjøa-produksjonsenheten er elektrifisert med vannkraft fra land og har et av de laveste CO2-fotavtrykkene per produserte fat oljeekvivalenter på norsk sokkel.