Nå er Utgard satt i produksjon
Pressemelding
17. september 2019
Nå er Utgard satt i produksjon
Pressemelding
17. september 2019

Equinor og partnerne startet 16. september produksjonen fra gass- og kondensatfeltet Utgard, som ligger i både norsk og britisk del av Nordsjøen. Prosjektet leveres uten alvorlige personskader, før plan og 25 prosent under kostnadsestimat.
Utvinnbare ressurser fra Utgard er estimert til om lag 40 millioner fat oljeekvivalenter og på platå vil den daglige produksjonen være om lag 43 000 fat oljeekvivalenter.

Feltet er bygget ut med to brønner i en havbunnsramme som er knyttet opp til Sleipner-feltet med rørledning og kontrollkabel. Brønnrammen står på norsk side, med en brønn på hver side av grensen.

Funnet fra 1982 har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere. I 2016 kjøpte Equinor den britiske andelen av funnet for å realisere utbyggingen, som har blitt et lønnsomt prosjekt også med adskillig lavere oljepriser enn i dag.

Plan for utbygging og drift ble overlevert norske og britiske myndigheter i 2016. Da var kostnadsestimatet 3,5 milliarder kroner (faste kroner) og oppstart planlagt i slutten av 2019.

– Jeg er stolt av at Utgard-prosjektet nå leveres 900 millioner kroner under kostnadsestimat og før plan, men det aller viktigste er at prosjektet leveres uten personskader, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Det er første gang Equinor leder en utbygging som utvinner ressurser på tvers av skillelinjen mellom norsk og britisk sokkel.

– Godt og effektivt samarbeid på tvers av landegrenser, både i forhold til lisenspartnere og myndigheter har gjort det mulig å bygge ut Utgard og jeg er glad for at vi fant løsninger som ivaretar hensyn til god ressursforvaltning på begge sider, sier Opedal.

– Utgard viser at vi gjør funn til felt og øker utvinningen fra Nordsjøen. Utgard produserer fat av høy verdi og med lav CO2-intensitet i tråd med vår strategi. Vi vil fortsette å lete etter muligheter på begge sider av landegrensen, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors offshorevirksomhet i Storbritannia og Irland.

Utgard skal fjernstyres fra Sleipner-feltet, der brønnstrømmen også prosesseres før tørrgass sendes til markedet i rørledning mens væskene sendes til Kårstø og derfra videre til markedet i Europa. Utgard vil også dra nytte av Sleipners anlegg for CO2-rensing og -lagring.

– Ved å gjenbruke eksisterende infrastruktur kan vi med forholdsvis lave investeringer realisere mindre funn som ellers ikke hadde vært lønnsomme å bygge ut. Samtidig tilføres viktige volumer til Sleipner, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Equinor.