Nå kan du følge OKEAs brønner live
Pressemelding
15. oktober 2019
Nå kan du følge OKEAs brønner live
Pressemelding
15. oktober 2019

OKEA vil streame loggen fra boringen av brønnene Infill Ø og Skumnisse live på sin egen nettside.

Her vil alle interesserte, ifølge operatøren, ha tilgang til de samme dataene som selskapets egen boreavdeling.

Selskapet understreker at dataene ikke vil kunne brukes til å beregne verdi av et eventuelt funn.

«Disse dataene må inn i vår 3D-reservoarmodell før en endelig konklusjon kan offentliggjøres etter borekampanjens slutt», skriver OKEA.

Selskapet starter med disse brønnene jakten på tilleggsressurser for å øke produksjonene og forlenge levetiden til Draugen.

Brønnene er lokalisert henholdsvis 6 og 4 kilometer fra Draugen-plattformen. Boringen vil gjennomføres med Deepsea Nordkapp.