Nå kommer også denne riggen til Norge
John Økland
19. mars 2019
FOTO: North Sea Rigs
Nå kommer også denne riggen til Norge
John Økland
19. mars 2019

Beacon Atlantic skal inn på norsk sokkel, allerede i år.

Riggen er tildelt en kontrakt med Neptune Energy for boring av 6 faste brønner, med opsjoner på ytterligere 10 stykker.

Oppstart er oppgitt til å starte 4. kvartal i år, ifølge en melding fra Odfjell Drilling. Årsaken til at det er Odfjell som melder dette, er at de har inngått en management-avtale med CIMC Raffles. Den avtalen strekker seg i fire år. Borekontrakten med Neptune Energy varer i cirka 400 dager.

Odfjell Drilling har også anledning til å kjøpe riggen. De har videre sikret seg retten til å markedsføre søster-riggen, Beacon Pacific.

Beacon Atlantic en en rigg med GM4D-design og ligger nå i Kina. Der gjennomføres siste forberedelser og sjøprøver.


Annonse: Hør Odfjell Drilling på Borekonferansen2019!
www.borekonferansen.no