Nå produserer de fra Snorre Expansion
Pressemelding
14. desember 2020
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)
Nå produserer de fra Snorre Expansion
Pressemelding
14. desember 2020

12. desember startet produksjonen fra Snorre Expansion Project i Nordsjøen.

Prosjektet sørger for økt utvinning som gir nær 200 millioner fat ekstra olje og bidrar til å forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040.Etter planen skulle prosjektet startet produksjonen første kvartal 2021, men kom altså i gang lørdag.

Snorre-feltet har vært i drift siden 1992 og har store gjenværende ressurser. I desember 2017 overleverte Equinor og partnerne en endret plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre-feltet til myndighetene.

Nå økes utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent. Det utgjør store verdier i et felt med totalt 2 milliarder fat utvinnbar olje.

Hywind Tampen-prosjektet med 11 flytende vindturbiner, som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med kraft, forventes å starte opp i tredje kvartal 2022. Det er anslått at om lag 35 prosent av kraftbehovet for de to feltene kan dekkes med vindkraft.

Snorre-feltet skulle ifølge opprinnelig PUD ha stengt ned 2011-2014, men lever nå videre som ett av flere felt der Equinor har fått samtykke til forlenget levetid.

Investeringene i Snorre Expansion Project er på 19,5 milliarder 2020-kroner, og utbyggingen er lønnsom også med langt lavere oljepriser enn i dag. Prosjektet har gitt store ringvirkninger for leverandørindustrien i Norge, spesielt på Østlandet og i Rogaland.

24 nye brønner blir boret for å hente opp de nye volumene. Brønnene er fordelt på seks brønnrammer på havbunnen. Det er også installert samlerør som knytter de nye brønnene til plattformen, samt nye stigerør. Prosjektet omfatter også en ny modul og ombygging på Snorre A.

Partnerskapet i Snorre-feltet består av: Equinor Energy AS (operatør) 33,27 %, Petoro AS 30%, Vår Energi AS 18,55%, Idemitsu Petroleum Norge AS 9,6 % og Wintershall Dea Norge AS 8,57%.