Nå vil Vår Energi på børs
Pressemelding
24. januar 2022
Goliat FPSO (Foto: Vår Energi)
Nå vil Vår Energi på børs
Pressemelding
24. januar 2022

Vår Energi varsler at selskapet vil søke om notering på Oslo Børs.

Selskapets nåværende aksjonærer, Eni og Hitec Vision vurderer børsnoteringen som et viktig steg i selskapets utvikling. 

«Børsnoteringen vil gi tilgang til det norske og det internasjonale kapitalmarkedet, gi selskapet mulighet til å utvide sin eierstruktur og skape en sterk langsiktig aksjonærbase, herunder engasjement fra de ansatte», skriver Vår Energi i en pressemelding. 

De selgende aksjonærene har, ifølge meldingen, til hensikt å forbli aktive og engasjerte eiere etter børsnoteringen, der Eni har til hensikt å beholde en majoritetsandel og videreføre bokføring etter egenkapitalmetoden.

Netto gjennomsnittlig produksjon for tredje kvartal 2021 utgjorde 247.000 fat oljeekvivalenter per dag, med en gassandel på 37 prosent, noe som gjør Vår Energi til den nest største eksportøren av naturgass fra norsk sokkel. Netto påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) utgjorde 1.144 millioner fat oljeekvivalenter per 30. september 2021.

Børsnoteringen forventes å bestå av et salg av nåværende aksjer fra Vår Energi’s eksisterende aksjonærer, Eni og HitecVision, som i dag eier henholdsvis 69.85 % og 30.15 % av Vår Energis utestående aksjer.