Navneskifte, brukerbetaling og konferansekollaps – slik var 2020 for Energi24
Glenn Stangeland
29. desember 2020
Navneskifte, brukerbetaling og konferansekollaps – slik var 2020 for Energi24
Glenn Stangeland
29. desember 2020

Tradisjonen tro gir vi ved årsskiftet leserne et lite innblikk i driften av selskapet, som, for enkelhets skyld, fortsatt heter Petro.no AS. 

Da vi 1. februar vraket merkevaren Petro for å bli Energi24, var vi sikre på at det ville bli årets største endring for selskapet. Så feil kan man ta.

Etter å ha lagt bak oss et vellykket 2019, med solid overskudd og stor omsetningsøkning, var det all grunn til å tro at pilene skulle fortsette å peke oppover i 2020. Men så kom en svart svane, i form av Covid-19. Alle konferansene våre ble avlyst og omsetningen i selskapet halvert, mer eller mindre over natten. I tillegg ble annonsesalget hardt rammet av oljeprisfallet og den generelle usikkerheten i markedet.

I slutten av mars var vi med andre ord et selskap i krise.

Ny forretningsmodell

Med dette utgangspunktet, så vi oss nødt til å vrake den gamle forretningsmodellen, der gratis journalistikk for leserne skulle finansieres av annonser og konferanseinntekter. Vi måtte derfor ta oss betalt for kjerneproduktet vårt, journalistikken.

En tung IT-investeringer i betalingsløsning og abonnementshåndtering var nødvendig, men da Pluss-produktet ble lansert i mai, ble det raskt klart at dette ville bli en suksess. Vi har nå kommet opp i 900 betalende abonnenter, og brukerbetaling er blitt en stor og stabil inntektskilde.

Med disse pengene, samt kompensasjon fra regjeringen for bortfall av inntekter og en gryende optimisme blant annonsørene som følge av skatteendringer for industrien, ser det ut til at vi også i år klarer å levere et driftsresultat på rett side av null. I tillegg har vi bygget en forretningsmodell som er betydelig mer solid enn den vi hadde for bare ett år siden.

Lesertallene våre har naturlig nok gått noe ned etter innføring av brukerbetaling. 9 millioner sidevisninger er fasiten så langt i år. Det er en nedgang på 15 prosent sammenliknet med 2019. Det lever vi greit med.

Mer «business intelligence»

Ved innføring av abonnement, er det blitt enda tydeligere hvilket stoff leserne våre vil ha mer av og er villige til å betale for, nemlig forretningsmuligheter på norsk sokkel. 

Kommende letebrønner, feltutbygginger, decom-prosjekter og riggkontrakter er viktig stoff for ledere og mellomledere i industrien. Derfor har vi konkrete planer om å videreutvikle databasen vår og bli enda spissere og bedre på «business intelligence». Målet er selvsagt også å tilby tilsvarende innsikt i nye forretningsområder, med havvind og karbonfangst og -lagring som de mest nærliggende mulighetene. Abonnentene våre har med andre ord mye å se frem til.

Vi håper og tror på et 2021 der vaksinene knekker koronaen og vi kommer tilbake til normalen. Vi håper og tror på et 2021 der vi igjen kan møtes på konferanser for å bygge nettverk og bli faglig oppdatert. Og vi tror på et 2021 der enda flere abonnenter får øynene opp for hvilken verdi som ligger i god innsikt og oversikt over forretningsmulighetene på sokkelen. Samtidig har vi lært oss at ting sjelden blir akkurat slik vi tror og håper.

Dermed gjenstår det bare å ønske dere alle et riktig godt nytt år.

Mvh.
John Økland, Henrik Svanæs og Glenn Stangeland