Neptune bekrefter: Dugong er årets største funn
Avatar
4. august 2020
Foto: Odfjell Drilling.
Neptune bekrefter: Dugong er årets største funn
Avatar
4. august 2020

Neptune Energy og partnerne har gjort et kommersielt oljefunn i letebrønnen Dugong i Nordsjøen, ni kilometer vest for Snorre B.

Volumene anslås å ligge i området 6,3–19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalent, tilsvarende 40–120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalent.

Funnet ligger i Tampen-området, der infrastrukturen byr på flere utbyggingsmuligheter. Og operatøren varsler at det kan bli en rask feltutvikling.

– Dette er nært infrastruktur, og vi ser på ulike måter å utvikle dette raskt.  Også med tanke på det midlertidige skatteregimet, sier pressekontakt Liv Jannie Omdal i Neptune til Energi24.
Det betyr i praksis at selskapet ser muligheter for å levere en utbyggingsplan for Dugong innen utgangen av 2022.

Større enn Bergknapp

Ressursanslaget gjør funnet større enn Wintershall Deas Bergknapp, som har et ressursanslag på mellom 4 og 15 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter, og Dugong er dermed årets største funn på norsk sokkel.

I tillegg har Dugong-funnet redusert usikkerheten i nærliggende prospekt i lisensen beregnet av Neptune til 5,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbar oljeekvivalent, eller 33 millioner fat oljeekvivalent. Dette øker Neptunes estimat for det totale ressurspotensialet for PL882 til hele 153 millioner fat oljeekvivalent, skriver Neptune i en pressemelding.

Neptune Energy er operatør for Dugong-lisensen med en eierandel på 40 prosent. Medeiere er Concedo (20 %), Petrolia NOCO (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge (20 %).

– Dette er et betydelig og strategisk viktig funn for Neptune Energy. Dugong-funnet kan åpne for flere interessante muligheter i omkringliggende lisenser, og har potensialet til å bli et nytt kjerneområde for Neptune Energy i Norge, sier administrerende direktør i Neptune Energy Norge, Odin Estensen.

– Vellykket letemodell

Dugong ligger 158 kilometer vest for Florø, nær eksisterende infrastruktur og med en vanndybde på 330 meter. Dugong-prospektet består av to reservoarer som ligger på mellom 3250 – 3500 meter under havflaten.

– Funnet gir ny og verdifull forståelse av undergrunnen i denne delen av Tampen-området. Jeg er svært fornøyd med å se at letemodellen, utviklet sammen med våre partnere, har vist seg å være vellykket. Nå fortsetter arbeidet med å analysere funnet, og vurdere mulige utbyggingsløsninger, sier Neptune Energys letedirektør i Norge, Steinar Meland.

Funnbrønnen 34/4-15 S og nedflanks sidesteg 34/4-15 A påviste olje i Viking- og Brent formasjonene i Dugong-prospektet. Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse PL 882. Lisensen ble tildelt i 2017.

Dugong ble boret av Deepsea Yantai.