Neptune bekrefter oljefunn nær Gjøa
Pressemelding
28. april 2022
Neptune bekrefter oljefunn nær Gjøa
Pressemelding
28. april 2022

Neptune Energy og partnerne har gjort et olje- og gassfunn i letebrønnen Hamlet i Nordsjøen.

Det pågår nå studier for å bekrefte utvinnbare ressurser, Neptunes foreløpige estimat er 8-24 millioner fat oljeekvivalenter, skriver selskapet i en pressemelding.

Hamlet ligger 58 kilometer vest for Florø, med en vanndybde på 358 meter, og vil bli vurdert tilknyttet den Neptune-opererte Gjøa-plattformen.

Hamlet er et nytt funn i Gjøa-området, hvor Neptune allerede opererer to felt. De Wintershall Dea-opererte feltene Vega og Nova er også knyttet til Gjøa-plattformen.

– Hamlet-funnet er i tråd med Neptunes strategi om fokusert leteaktivitet rundt eksisterende infrastruktur. Dette åpner for rask utbygging, reduserte kostnader og lave karbonutslipp. En eventuell feltutbygging vil bygge videre på erfaringene våre fra den vellykkede utbyggingen av Duva-feltet og Gjøa P1-segmentet, sier Neptune Energys administrerende direktør for Norge og Storbritannia, Odin Estensen.

Boreprogrammet besto av en hovedbrønn (35/9-16S) med sidesteg (35/9-16A). Begge brønnene fant hydrokarboner, og sidesteget bekreftet en olje/vann-kontakt på 2662 meters total vertikal dybde.  Neptune og partnerne har satt i gang studier for å vurdere utbyggingsalternativer.

– Hamlet-funnet bekrefter potensialet i Agat-formasjonen, som tidligere bare er utviklet og produsert i det Neptune-opererte Duva-feltet. Neptune vil bore en letebrønn på Ofelia-prospektet i samme formasjon senere i år, sier Neptune Energys letedirektør i Norge, Steinar Meland.

Hamlet ble boret av Deepsea Yantai. Lisensen eies av Neptune Energy (operatør og 30 %), Petoro (30 %), Wintershall Dea (28 %), OKEA (12 %).