Neptune har funnet hydrokarboner i Dugong-brønnen
Glenn Stangeland
3. juli 2020
Foto: Neptune Energy
Neptune har funnet hydrokarboner i Dugong-brønnen
Glenn Stangeland
3. juli 2020

Neptune Energy og partnerne i lisens 882 har truffet hydrokarboner i letebrønnen Dugong i Nordsjøen.

Ved boring i reservoaret viste loggene og borekaksen at vi har definert hydrokarboner i brønnen og at det er bestemt å ta kjerneprøver. Operasjonen i brønnen er fortsatt på et veldig tidlig stadie og endelige resultater er ikke klare enda. Et sidesteg vil bli vurdert for å avgrense et mulig funn i lisensen, skriver Neptune i en pressemelding. 

Dugong-feltet ligger 158 kilometer vest for Florø, i nærheten av Snorre-feltet, og med en vanndybde på 330 meter. 

– Vi vil nå jobbe videre for å undersøke omfanget av funnet og hvorvidt det er et kommersielt funn. Det endelige resultatet ligger trolig noen uker frem i tid. Men, et kommersielt funn i Dugong kan åpne opp for spennende muligheter i omkringliggende lisenser og er derfor en viktig brønn i etableringen av nye kjerneområder for Neptune,» sier Neptunes letedirektør i Norge, Steinar Meland.

Dugong bores av Deepsea Yantai. Partnere er Neptune Energy (operatør og 40 %), Concedo (20 %), Petrolia NOCO (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge (20 %).