Neptune har kjøpt seg store – nå bygger og leter de seg enda større
Glenn Stangeland
26. august 2019
Foto: Glenn Stangeland
Neptune har kjøpt seg store – nå bygger og leter de seg enda større
Glenn Stangeland
26. august 2019

Neptune har i løpet av kort tid tatt en posisjon som et av norsk sokkels mest offensive operatørselskaper.

Med kjøpet av Engie, overtok selskapet blant annet operatørskapet for Gjøa. Og da VNG Norge ble kjøpt, var operatørskapet for utbyggingsprosjektet Fenja en viktig del av pakken.

100.000 fat per dag

Per i dag har selskapet en dagsproduksjon på rundt 73.000 fat. Det neste målet er 100.000 fat.

– De utbyggingsprosjektene som pågår nå vil ta oss dit. Så må vi jobbe videre for å holde produksjonen på det nivået eller høyere, sier Odin Estensen, administrerende direktør for Neptune Energy i Norge, til petro.no.

For per i dag er selskapet involvert i flere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

– Utbyggingene av Fenja mot Njord og Duva og P1 mot Gjøa har selvsagt høy prioritet for selskapet. Neptune opererer et modifikasjonsprosjekt på oppdrag for Wintershall DEAs Nova-utbygging. Dette blir også en tie-in til Gjøa, sier Estensen.

Sju letebrønner planlagt

Så langt har mye av aktiviteten har vært konsentrert rundt Gjøa. Men nå ser selskapet seg rundt etter nye muligheter, også andre steder på sokkelen. 

Håpet er at selskapets egne letebrønner skal legge grunnlag for ytterligere vekst i årene som kommer.

– Vi finner stadig positive overraskelser i vår egen portefølje og har nå godkjent sju letebrønner, fire som vi opererer selv og tre partneropererte, sier Estensen.

De fire egenopererte brønnene er Grind, Dugong, Hamlet og Eirik.

Grind ligger nær Heidrun, Dugong i området ved Snorre, Eirik rett vest av Gudrun og Hamlet er nær Gjøa.

– Grind er det første lete-prospektet vi skal bore. Vi har store har forventninger til det. Våre analyser før boring viser at dette er et prospekt med potensiale til å kunne bli en selvstendig utbygging hvis det slår til, sier Estensen.

Riggkapasitet sikret i to år

Med West Phoenix og Deepsea Yantai har Neptune sikret seg god riggkapasitet for planlagt lete- og utviklingsboring de nærmeste to årene.

  I tillegg har vi opsjoner på begge riggene og håper at det blir anledning til å benytte disse. Jo bedre resultater vi oppnår i løpet av de neste to årene, jo flere brønner blir det.

Vil du ha full oversikt over kommende letebrønner og utbygginger på norsk sokkel?
Test Petro Database nå og få den første måneden gratis!