Neptune kjøper seg opp i Dugong-lisensen
Pressemelding
8. oktober 2020
Foto: Odfjell Drilling.
Neptune kjøper seg opp i Dugong-lisensen
Pressemelding
8. oktober 2020

Neptune inngår en avtale med Concedo om kjøp av 5 prosent i Dugong-lisensen (PL882) i Nordsjøen.

Dugong-funnet, operert av Neptune Energy, er det største funnet på norsk sokkel hittil i år. Såfremt myndighetene godkjenner avtalen, vil Neptune etter oppkjøpet inneha en 45 prosents eierandel i Dugong.

De utvinnbare volumene anslås å ligge i området 6,3 – 19 millioner standard kubikkmeter (MSm³) utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 40 – 120 millioner fat.

Funnet av Dugong har i tillegg redusert usikkerheten til nærliggende prospekter i lisensen, beregnet av Neptune til 5,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbar oljeekvivalenter, eller 33 millioner fat. Dette øker Neptunes estimat for det totale ressurspotensialet for PL882 til hele 153 millioner fat oljeekvivalent.

– Dette oppkjøpet demonstrerer Neptunes tro på potensialet i Dugong-lisensen. Sammen med partnerne jobber vi nå for å modne frem funnet til et lønnsomt prosjekt.  Målet er å levere en plan for utbygging og drift (PUD) innen utgangen av 2022, sier Neptune Energys administrerende direktør i Norge, Odin Estensen.

Betalingen vil være delvis i form av kontanter, delvis bæring av Concedos gjenværende kostnader og delvis betingede betalinger basert på resultater av fremtidige aktiviteter.

Rettighetshaverne har besluttet å bore en avgrensningsbrønn på Dugong-funnet og en letebrønn på Tail-prospektet. Disse vil etter planen bores i første kvartal 2021.

Dugong (PL 882) ligger 158 kilometer vest for Florø, nær eksisterende infrastruktur og med en vanndybde på 330 meter.