Neptune og Horisont utvikler nytt CCS-prosjekt i Norge

Publisert 30. august 2022

Horisont Energi og Neptune Energy har signert en intensjonsavtale om å utvikle et nytt karbonfangst og -lagringsprosjekt i Norge med navnet Errai.

Errai skal etter planen motta rundt fire til åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Prosjektet omfatter et kaianlegg samt landbasert terminal for mellomlagring av CO2 og med en plan om permanent CO2 lagring i et offshore reservoar. Terminalen på land vil kunne ta imot CO2 fra europeiske og norske kunder, inkludert fra den planlagte CO2-terminalen i Rotterdam havn. Ulike lokasjoner sør i Norge vurderes nå for opprettelsen av en landbasert CO2-terminal.

Neptune Energy bringer både undergrunns- og prosjektkompetanse samt omfattende erfaring fra karbonfangst og -lagring (CCS) til prosjektet. De siste 14 årene har selskapet reinjisert CO2 i gassfeltet K12-B i den nederlandske delen av Nordsjøen. I tillegg er Neptune partner i Snøhvit-feltet, hvor det er blitt reinjisert CO2 siden 2008.

– Vi er glade for å meddele at Neptune Energy har valgt å samarbeide med oss om dette storskala industrielle CCS-prosjektet. Det er en økende etterspørsel etter CO2-lagring i markedet. Vi tror at dette prosjektet og våre øvrige CCS-aktiviteter er essensielle for overgangen til netto nullutslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

Samarbeidet med Horisont Energi støtter opp om Neptune Energys mål om karbonnøytralitet innen 2030.

– Vi ser frem til å utnytte kompetansen vår fra olje- og gassvirksomhet i tillegg til den lange erfaringen vi har fra karbonfangst og lagring i dette prosjektet. Errai-prosjektet er i tråd med Neptunes mål om å lagre mer karbon enn det som slippes ut fra produksjonen og bruken av de solgte produktene innen 2030, sier Neptune Energys administrerende direktør for Norge og Storbritannia, Odin Estensen.

Karbonfangst og -lagring er avgjørende for å akselerere overgangen til karbonnøytralitet, og Errai-prosjektet vil spille en viktig rolle i denne fasen. Errai-prosjektet ble initiert av Horisont Energi i 2021.

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger