Njord er tilbake i produksjon – to år senere enn planlagt

Publisert 28. desember 2022

Produksjonen fra Njord-feltet i Norskehavet startet opp igjen 27. desember klokka 16.30, etter et oppgraderingsprosjekt der både plattform og lagerskip ble tatt til land.

Både plattform og lagerskip har vært gjennom omfattende oppgradering og prosjektet har en norsk andel på over 90 prosent. Aker Solutions har hatt hovedansvaret for prosjektering og oppgradering av plattformen. Brevik Engineering har utført prosjekteringen for lagerskipet, som er oppgradert av Aibel.

– Jeg er stolt av at vi og våre partnere Wintershall Dea og Neptune Energy nå har kommet i mål med et helt unikt prosjekt. Det er første gang en plattform og et lagerskip kobles fra feltet, oppgraderes og slepes tilbake, og vi har nå doblet levetiden for feltet.Det har vært en stor og krevende jobb, til dels utført under en pandemi, og jeg vil takke alle som har bidratt. Nå skal Njord-feltet levere viktige volumer til markedet i ytterligere to tiår, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Njord-feltet startet produksjonen i 1997 og skulle opprinnelig produsere til 2013. Det var imidlertid store volumer igjen, i tillegg til funn i nærområdet som kan produseres og eksporteres via Njord. For eksempel ble havbunnsfeltet Hyme satt i produksjon i 2013.

Plattform og lagerskip ble tatt til land i 2016 etter 19 år med produksjon. I 2017 og 2018 ble kontrakter tildelt for oppgradering av de to installasjonene. Njord A-plattformen ble oppgradert på Stord, der den opprinnelig ble bygget på 90-tallet. Lagerskipet Njord Bravo ble inspisert før oppgradering og klargjort for utslep i Kristiansund, mens rehabiliteringen av skipet ble gjort i Haugesund.

– Vi har som ambisjon å produsere om lag like mye fra Njord og Hyme som vi har produsert fram til i dag, over 250 millioner fat oljeekvivalenter, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge i Equinor.

De skal bores 10 nye brønner på Njord fra et oppgradert boreanlegg, det er gjort nye funn i ytterkantene av Njord og det skal letes mer i nærområdet. I tillegg er plattform og lagerskip klargjort for å ta imot to nye havbunnsfelt, Bauge og Fenja med til sammen 110 millioner fat utvinnbare ressurser.

Det planlegges for at Njord-feltet om noen år skal få kraft fra land via Draugen-plattformen i Norskehavet og bli delvis elektrifisert. De årlige CO2-utslippene reduseres med om lag 130.000 tonn.

Produksjonen fra Njord-feltet skulle opprinnelig ha startet opp igjen for to år siden. 

Oppgraderingsprosjektet har imidlertid vært mer krevende enn antatt og korona-pandemien har truffet prosjektet hardt. Det har også ført til økte kostnader. Investeringskostnadene er på drøye 31 milliarder kroner (2022) mot opprinnelig 17 milliarder kroner i plan for utbygging og drift.

Prosjektet er likevel lønnsomt med oljepris langt lavere enn i dag, ifølge Equinor. 

Milliardsprekker for Balder X, Castberg og Hywind Tampen

.

Siste fra forsiden

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

+

Har alternativ teknologi: – Positivt hvis man lukker døren for strøm fra land

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger