Njord-feltet offisielt gjenåpnet 

Publisert 15. mai 2023

I dag, 15. mai, blir Njord-feltet i Norskehavet offisielt åpnet av olje- og energiminister Terje Aasland. Plattform og lagerskip har vært gjennom en omfattende oppgradering og er nå klar for doblet levetid – og mer enn doblet produksjon.

– Med krig i Ukraina har eksport av norsk olje og gass til Europa aldri vært viktigere enn nå. Gjenåpning av Njord bidrar til at Norge forblir en stabil leverandør av gass til Europa i mange år fremover, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Njord-feltet startet produksjonen i 1997 og skulle opprinnelig produsere til 2013. Systematisk arbeid med økt utvinning gjør imidlertid at det fortsatt er store volumer av olje og gass igjen. Nye funn i nærområdet kan også produseres og eksporteres via Njord.

I 2016 ble plattform og lagerskip koblet fra feltet og slept til land for svært omfattende oppgraderinger. 27. desember 2022 startet produksjonen fra Njord-feltet opp igjen.

– Det er første gang en plattform og et lagerskip kobles fra feltet, oppgraderes og slepes tilbake, og vi har nå doblet levetiden for feltet, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord i Equinor og fortsetter:

– Det har vært en stor og krevende jobb, til dels utført under en pandemi, og jeg vil takke alle som har bidratt slik at Njord igjen kan levere olje og gass til markedet. Med de prisene vi forventer de neste årene, vil dette omfattende oppgraderingsprosjektet være nedbetalt i underkant av to år etter oppstart.

Det er ikke bare levetiden som er doblet. Ambisjonen er å også å doble produksjonen og produsere om lag like mye fra Njord som fram til nå, om lag 250 millioner fat oljeekvivalenter.

Det skal bores 10 nye brønner på Njord fra et oppgradert boreanlegg, det er tidligere gjort funn i Njord-området og det skal letes mer i nærområdet.

I tillegg er to nye havbunnsfelt allerede koblet opp til Njord. 8. april startet produksjonen fra Equinor-opererte Bauge, mens havbunnsfeltet Fenja, operert av Njord-partner Neptune Energy, startet opp 27. april. Utvinnbare volumer fra de to feltene til sammen er på 110 millioner fat oljeekvivalenter.

Det planlegges for at Njord-feltet om noen år skal få kraft fra land via Draugen-plattformen i Norskehavet og bli delvis elektrifisert. De årlige CO2-utslippene reduseres med om lag 130.000 tonn.

Njord er tilbake i produksjon – to år senere enn planlagt

Njord fakta

  • Rettighetshavere for Njord er Wintershall Dea Norge AS (50 prosent), Equinor Energy AS (27,5 prosent, operatør) og Neptune Energy Norge AS (22,5 prosent).
  • Norsk andel av investeringene i Njord Future-prosjektet er over 90 prosent. Aker Solutions har hatt hovedansvaret for prosjektering og oppgradering av plattformen. Brevik Engineering har utført prosjekteringen for lagerskipet, som er rehabilitert av Aibel. Global Maritime og Ocean Installer har vært ansvarlig for de marine operasjonene.
  • Oppstarten av produksjonen fra Njord-feltet ble to år forsinket. Prosjektet ble mer krevende enn antatt og korona-pandemien traff prosjektet hardt. Det førte også til økte kostnader. Investeringskostnadene er på drøye 31 milliarder kroner (2022) mot opprinnelig 17 milliarder kroner i plan for utbygging og drift.
  • Njord ligger i Norskehavet, 30 kilometer vest for Draugen, og 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Vanndybden er 330 meter.
  • Njord ble påvist i 1986 og produksjonen startet i 1997. Havbunnsfeltet Hyme ble knyttet opp til Njord i 2013.
  • Produsert olje transporteres i rørledning til lagerskipet Njord Bravo og videre med tankskip til markedet.
  • Gass fra feltet eksporteres gjennom en 40 kilometer lang rørledning koblet til Åsgard transport system (ÅTS) og videre til Kårstø-terminalen.

 

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Boret tørt i Toppand Øst

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger