Njord og åtte rigger gir hektisk år for Vestbase
Frode Rabbevåg
4. februar 2020
Foto: Frode Rabbevåg
Njord og åtte rigger gir hektisk år for Vestbase
Frode Rabbevåg
4. februar 2020

Allerede nå i februar starter Global Maritime konstruksjonsarbeid på Njord-feltet på oppdrag for Equinor. Dette er historisk tidlig, vanligvis starter ikke slikt arbeid på Haltenbanken før lenger mot våren.

– Det som skal gjøres på Njord nå er klargjøring for oppankring av produksjonsplattform og lagerskip som slepes ut på feltet igjen senere i sommer etter oppgradering og modifikasjon.

Dette arbeidet er på mange måter startskuddet for et svært hektisk år for oss på NorSea Vestbase i Kristiansund der vi skal betjene totalt åtte rigger som driver lete- og produksjonsboring og flere subseautbygginger, forteller Stein Arve Olsen, som er leder for den operative virksomheten ved basen.

Økning fra i høst

Som for oljeindustrien ellers har Vestbase vært nede i en bølgedal aktivitetsmessig med 2016 som bunnåret med kun 16,5 riggmåneder som ble betjent fra basen i tillegg til forsyninger til felt i drift. De tre påfølgende årene var bedre, og fra sist høst har aktiviteten økt betydelig.

– Slik det ser ut nå får vi 52 riggmåneder som skal forsynes fra basen i 2020, en tredobling fra bunnåret 2016, forklarer Olsen. Han legger til at forsyninger til de feltene som er i drift utgjør grunnbeskjeftigelsen ved den store basen i Kristiansund, men at det er leteboring og feltutbygging som virkelig gir stor aktivitet.

– Det store prosjektet i 2020 er Njord Future der plattform og lagerskip kommer tilbake til Haltenbanken i sommer og tidlig på høsten etter å ha vært på verksted for oppgradering og vedlikehold. Dette er et prosjekt som betyr mye både for basen vår og for hele leverandørindustrien i Midt-Norge og eller i landet, sier Stein Arve Olsen.

Subseautbygginger

Men det skjer mer på Haltenbanken den nærmeste tiden når det gjelder feltutbygging.

WintershallDea er i gang med Dvalin og Maria, Neptun Energy bygger ut Fenja og Equinor er i gang med arbeid på Bauge i tillegg til Njord Future.

– Mye er subseautbygginger som gir stor aktivitet på basen. Vi har allerede begynt å få inn store tromler på 250 tonn med rør som skal legges og flere store konstruksjonsskip vil bruke Vestbase i vår, sommer og høst, forklarer Olsen. Basen har to kaier som kan brukes til tunge løft og lagring av store og tunge enheter, og de er den eneste basen i Norge som har en fast stasjonert kran som kan ta løft på inntil 500 tonn.

Åtte rigger

Med de planene som foreligger nå vil totalt åtte rigger bruke Vestbase for operasjoner på Haltenbanken i løpet av året:

  • Transocean Arctic har jobbet for WintershallDea siden august i fjor og blir til tidlig høst
  • West Mira jobber også for WintershallDea fra sist høst og er ferdig med jobben i disse dager
  • West Phoenix skal bore for Neptune fra nå i februar og ett år fremover
  • Leiv Eriksson skal arbeide for ConocoPhillips fra august og en periode utover våren
  • Transocean Enabler er engasjert av Equinor til februar
  • Transocean Encourage skal også arbeide for Equinor til desember i år
  • Den nye riggen Transocean Norge skal bore for Equinor fra mars til desember i år
  • West Hercules skal også arbeide for Equinor fra juni og fram til november i år.

For flere av disse rigger kan det bli noe forsinket oppstart og det er også opsjoner som kan gi forlenget engasjement.

Driver mer effektivt

– Betyr økt aktivitet også flere ansatte ved basen i Kristiansund?

– Nei, gjennom de tunge årene har vi arbeidet mye med effektivisering og innovasjon, noe som gjør at vi i dag driver langt mer effektivt og håndterer langt mer gods per ansatt. I forhold til 2014 bruker vi nå 69 prosent mindre ressurser per håndtert tonn gods, forklarer Stein Arve Olsen, som nå har 170 ansatte under seg i Kristiansund og 60 ansatte ved basen i Florø som sorterer under samme driftsorganisasjon i NorSea Group.

– Et hektisk 2020, betyr det også at årene fremover ser lyse ut for Vestbase i Kristiansund?

– Slik det ser ut nå blir det nok en dupp igjen i 2021 da det vil være forholdsvis liten aktivitet når det gjelder feltutbygginger på Haltenbanken. I perioden 2022 til 2025 ser det igjen mer lovende ut med mange planer både for Equinor som er den store aktøren og mange mindre selskaper som har lete- og utbyggingsplaner i området, sier Olsen.

Full oversikt over kommende letebrønner og feltutbygginger – prøv Petro Database gratis i 30 dager!