Norge og fem andre land inngår sikkerhetsavtale om infrastruktur i Nordsjøen

Frå Gassco sitt kontrollsenter på Karmøy blir gasstraumen til Europa overvaka. (Foto: Gassco)
NTB
Publisert 9. april 2024
Norge er enig med Storbritannia, Belgia, Danmark, Nederland og Tyskland om å inngå en sikkerhetsavtale i Nordsjøen.

De seks landene har undertegnet en felles erklæring som blant annet gjør det mulig å dele informasjon, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har en fellesinteresse med naboene våre i Nordsjøen om å verne den kritiske infrastrukturen vår, sier energiminister Terje Aasland, ifølge NRK.

Statskanalen skriver videre at Belgia investerer én million euro, cirka 11 millioner norske kroner, i en sikker kommunikasjonsplattform som skal hjelpe landene å samarbeide. Her skal landene kunne utveksle informasjon om mistenkelige hendelser som kan påvirke sikkerheten til infrastrukturen i Nordsjøen, som for eksempel gassledninger.

Landene skal også jobbe sammen med å innføre ytterligere sikkerhetstiltak og overvåking av infrastrukturen i Nordsjøen.

– Nordsjøen er drivkraften bak Europas ambisjoner om fornybar energi og netto nullutslipp, og bidrar til å styrke energisikkerheten på kontinentet. Derfor er det avgjørende at vi beskytter den kritiske energiinfrastrukturen nå og i fremtiden, sier Storbritannias minister for kjernekraft og fornybar energi, Andrew Bowie.

Trusler mot undersjøiske kabler og rørledninger har blitt et sikkerhetsfokus for vesteuropeiske land etter eksplosjonene i september 2022 på rørledningene Nord Stream 1 og 2, som ble bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen.

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger