Norne får leve til 2026 – minst
Glenn Stangeland
29. januar 2019
Foto: Equinor
Norne får leve til 2026 – minst
Glenn Stangeland
29. januar 2019

Oljedirektoratet har godkjent Equinor sin søknad om om samtykke til fem års forlenget bruk av Norne FPSO med tilknyttede innretninger for Norne, Urd og Skuld.

Feltet har nå levetid til 28. februar 2026.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Petroleumstilsynet har allerede gitt samtykke til videreføring til 2036.

«Equinor har i søknaden av 7.12.2017 en godt begrunnet plan for optimalisert dreneringsstrategi. Fremtidige reservoarutvikling og ytre rammebetingelser vil være med på å forme feltenes fremtidige planer. Rettighetshaverne vurderer Norne FPSO med tilhørende innretninger for Norne, Urd og Skuld slik at det er grunnlag for fortsatt lønnsom drift etter at samtykket til drift for Norne FPSO utløper 31.12.2021. Analyser viser at ressursgrunnlaget kan gi produksjon frem til utgangen av 2035. Ressursgrunnlaget vil utover i tid kunne ha usikkerheter i forhold til modning av reserver, prisutvikling for olje og gass samt kostnadsutvikling», skriver Oljedirektoratet i sitt svar på søknaden.

Det er konkludert med at en teknisk levetid til anlegget kan forlenges uten opphold i tørrdokk, samt at nødvendig vedlikehold og modifikasjoner som kreves for å forlenge denne levetiden ut over 2021 kan skje offshore.

Det er fem uavklarte funn innenfor tillatelsen, i tillegg er det seks uavklarte funn i nærliggende tillatelser.

————–

[Annonse]

Siste nytt innen vedlikehold og modifikasjoner
Modifikasjonskonferansen i Stavanger, 27. -28. mars
Se program og meld deg på her!