NHO og Norsk olje og gass sier ja til ny oljeskatt
NTB
NTB
6. september 2021
Foto: Håkon Jacobsen/Arbeids- og sosialdepartementet
NHO og Norsk olje og gass sier ja til ny oljeskatt
NTB
NTB
6. september 2021