Norsk olje og gass: – Store svakheter ved krisepakken
Pressemelding
30. april 2020
Foto: Aker BP
Norsk olje og gass: – Store svakheter ved krisepakken
Pressemelding
30. april 2020

Det er positivt at regjeringen kommer næringen i møte, men det som er presentert i dag har viktige svakheter, skriver Norsk olje og gass i en pressemelding.

Disse svakhetene medfører at industrien vil få «begrenset nytte» av de midlertidige tilpasningene i skattesystemet.

– Regjeringens forslag til direkte avskrivninger vil kunne styrke likviditeten for selskapene, men virkningen av reduksjonen i friinntekten undergraver formålet med forslaget – nemlig å skape lønnsomt grunnlag for nye prosjekter og ny aktivitet, sier Knut Thorvaldsen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

– Den foreslåtte reduksjonen i friinntekten vil svekke lønnsomheten for nye prosjekter vesentlig sammenliknet med industriens forslag, og isolert sett gjøre det betydelig vanskeligere å opprettholde aktivitetsnivået i dagens situasjon, sier Thorvaldsen.

Forslaget knyttet til friinntekt vil også øke den samlede beskatningen for næringen, og er følgelig ikke provenynøytralt. Dette er svært alvorlig og overraskende i dagens situasjon.  Regjeringen har også foreslått tidsrammer for forslaget som vil medføre at flere og betydelige prosjekter faller utenfor ordningen – og disse vil derfor heller ikke kunne videreføres eller igangsettes i dagens situasjon.

Sammen med selskapene må vi nå se nærmere på virkningene av forslaget. Vårt opprinnelige forslag gir vesentlig større effekt på aktivitet, arbeidsplasser og verdiskapning. Vi håper nå regjering og Stortinget vil lytte til industriens vurderinger, slik at vi får tiltak som er mest mulig effektive for hele industrien.