Nova er satt i produksjon
Pressemelding
1. august 2022
Gjøa-plattformen. Foto: Neptune Energy
Nova er satt i produksjon
Pressemelding
1. august 2022

Wintershall Dea med partnere Sval Energi og Pandion Energy Norge har startet produksjon på Nova-feltet i Nordsjøen. Ferdigstillingen av Nova styrker Wintershall Deas posisjon som en av de største undervannsoperatørene på norsk kontinentalsokkel.

Det skriver Wintershall Dea i en pressemelding. 

– Med Nova-prosjektet i drift, er Wintershall Dea nå operatør for tre undervannsfelt i Norge. Vi bygger videre på vår ekspertise innen undervannsteknologi og samtidig planlegger vi tre nye tilknytningsprosjekter. Ett av disse er Dvalin. Som undervannsoperatør er det viktig for oss å dra nytte av den infrastrukturen som Norge har bygget over flere tiår. Vi skal videreutvikle en lavkarbonportefølje, samtidig som vi skal produsere den energien som Europa trenger, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi (CTO) i Wintershall Dea.

Feltet er bygget ut med to havbunnsrammer og totalt seks brønner: tre produsenter og tre vanninjektorer. Vertsplattformen vil gi gassløft og vanninjeksjon til feltet og motta oljen og gassen fra Nova. 

Nova-oljen vil bli transportert via Gjøa gjennom Troll Oil Pipeline II til Mongstad, mens tilhørende gass vil bli eksportert via Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS)-rørledningen til St Fergus i Storbritannia, som forsyner det europeiske energimarkedet.

Utvinningstillatelse 418 (Nova) består av Sval Energi (45 %), Wintershall Dea (45 %, operatør) og Pandion Energy Norge (10 %