NVE går god for Equinors plan om å bygge strømnett til Melkøya

Foto: Aibel
Publisert 25. mai 2023

Dersom gassanlegget på Melkøya skal driftes med kraft fra land, må det bygges nett som kan frakte strøm ut til anlegget. 

NVE har nå vurdert og funnet at nettanleggene Equinor har søkt om faktisk er den beste løsningen. 

Innstillingen fra NVE er sendt til Olje- og energidepartementet, som skal ta den endelige beslutningen i saken, understreker NVE i en pressemelding. 

– Dersom Melkøya skal driftes med kraft fra land, anbefaler vi at Equinor får konsesjon til nettløsningen de har søkt om. Alle som søker nettilknytning, har i utgangspunktet rett til å koble seg på strømnettet. Løsningen vi har anbefalt, er den med minst negative virkninger for arealbruk, samfunn og miljø. Det er opp til de politiske myndighetene å bestemme om gassanlegget utenfor Hammerfest skal elektrifiseres eller ikke, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

I innstillingen anbefaler NVE at det gis konsesjon til tiltakene Equinor søker om. Den anbefalte løsningen innebærer en jordkabel i tunell på om lag 3,2 km fra Hyggevatn transformatorstasjon til Meland og en 2,5 km lang sjøkabel fra Meland til Melkøya. NVE anbefaler også at Equinor får tillatelse til å sette opp en transformatorstasjon på Melkøya samt å bygge og drive en ny transformatorstasjon på Hyggevatn sammen med Statnett. Etter NVEs vurdering vil dette alternativet gi minst negative konsekvenser samlet sett, dersom Melkøya skal elektrifiseres med strøm fra land.

Alle som søker nettilknytning, har i utgangspunktet rett til å koble seg på strømnettet, og NVE er pliktig til å behandle alle konsesjonssaker som kommer inn. En konsesjonsbehandling blir gjort med utgangspunkt i energiloven og begrenser seg til en vurdering av om tilknytningen er forsvarlig ut fra hensynet til kraftnettet, miljø og samfunn. Innstillingen fra NVE sendes til Olje- og energidepartementet, som tar den endelige beslutningen i saken. Innstillingen vil også være en del av underlaget når det skal tas en politisk beslutning om elektrifisering av Melkøya, skriver NVE. 

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Boret tørt i Toppand Øst

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger