Ny gassmodul booster produksjonen fra Fram
Pressemelding
11. februar 2020
Ny gassmodul booster produksjonen fra Fram
Pressemelding
11. februar 2020

En ny gassmodul som nylig ble satt i drift på Troll C-plattformen vil framskynde og øke produksjonen fra Fram med betydelige og lønnsomme volumer.

Fram er et olje- og gassfelt som er knyttet opp til Troll C-plattformen. I 2017 besluttet partnerne i Fram-lisensen å investere om lag 1 milliard kroner i en ny gassmodul som øker gassbehandlingskapasiteten på Troll C med 3,5 millioner standard kubikkmeter per dag, Beslutningen ble tatt i enighet med lisenspartnerne i Troll.

– Gassmodulen sikrer akselerert gassproduksjon og kapasitet i Fram-lisensen for eksisterende og nye brønner i Fram, og gir oss derfor god verdiskapning på kort sikt. Samtidig gir gassmodulen potensial for å trekke inn nye framtidige funn, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest.

Investeringen er et viktig ledd i å videreutvikle Troll C som et knutepunkt for området.

– Dette er et spennende område. På vegne av Fram-lisensen gjorde vi et av de største funnene på norsk sokkel i 2019 her, Echino Sør. I tillegg har vi flere prospekter som vi vurderer for boring, sier Nakken.

Den drøyt 400 tonn tunge gassbehandlingsmodulen med enheter for tørking og nedkjøling av gass ble bygget av Aibel i Haugesund, mens prosjekteringen ble gjort av Aibel i Bergen. Totalt har om lag 300 personer vært involvert i prosjektet.