Ny PUD godkjent – oppgraderer Oseberg for 10 milliarder kroner

Foto: Harald Pettersen, Equinor
Publisert 1. desember 2022

Oseberg-feltet skal investere i oppgraderinger som vil gi økt gassutvinning og reduserte CO2-utslipp. 

Planen for Oseberg ble torsdag 1. desember godkjent av Olje- og energidepartementet.

I november 2021 leverte Equinor, på vegne av partnerne i Osberg-feltet, en endret søknad for utbygging og drift av feltet. Partnerne skal investere 10 milliarder kroner i oppgraderinger av infrastrukturen på feltet.

Gjennom å installere to nye kompressorer på Oseberg feltsenter kan prosesstrykket på plattformen senkes.

Det fører til at gjenværende reserver av gass og olje som kan utvinnes fra Oseberg øker med 54 prosent etter 2025.

Del-elektrifisering

Utslippene fra Osebergs produksjon skal kuttes gjennom en delvis elektrifisering av Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattformen.

– Produksjonen av høyt etterspurt gass fra Oseberg kan opprettholdes på dagens høye nivå i flere år, ved at vi utvinner mer av gassen. Samtidig reduserer vi CO2-utslipp med omtrent 320.000 tonn per år. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med kompetente leverandører og beregninger viser at norsk andel av investeringene vil være i overkant av 80 prosent, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Oseberg er Norges tredje største oljefelt gjennom tidene. Men feltet inneholder også mye gass.

Gasseksporten på Oseberg har steget betydelig de siste årene, fra en årlig gasseksport på cirka tre milliarder kubikkmeter frem til i 2018 til om lag åtte milliarder kubikkmeter i 2022. Med denne ombyggingen blir Oseberg nå Norges tredje største gassfelt, etter Troll og Snøhvit, målt i gjenværende reserver.

– For Oseberg er dette et stort steg fra å være en av våre største oljeprodusenter til å bli en av våre viktigste gassprodusenter, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Equinors olje- og gassfelt som drives fra Bergen.

Oppstart i 2026

Forventningen er at Oseberg vil produsere 100 milliarder standard kubikkmeter gass fra 2022 til 2040. Den årlige produksjonen vil tilsvare energimengden fra rundt en fjerdedel av all norsk vannkraftproduksjon.

Til nå har Oseberg produsert omtrent 80 prosent olje og 20 prosent gass i historisk produksjon. Fra 2021 har det vært en overvekt av gassproduksjon. Av gjenværende utvinnbare reserver utgjør gassen omtrent 80 prosent.

Planlagt oppstart er i 2026.

Flere tar til orde for å droppe kraft fra land – dette er prosjektene som er kommet lengst

Siste fra forsiden

+

Letebrønner i 2023 – Aker BPs Ve

+

Nytt riggrush – 29 rigger skal klasses de neste tre årene

Deepsea Yantai har spuddet Eirik-prospektet

+

Borer pilotbrønn før utbygging av Frigg Gamma Delta

DOF skal fjerne 2000 tonn subseautstyr fra Heimdal

Vår Energi velger Sopra Steria

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger