Ny PUD levert – bygger ut Berling for 9 milliarder

Illustrasjon: OMV
Publisert 21. desember 2022

OMV har på vegne av partnerskapet i PL 644 overlevert plan for utbygging og drift for Berling-funnet, tidligere Iris Hades, til Olje- og Energidepartementet.

Den anbefalte utbyggingsløsningen for Berling-feltet er en havbunnsutbygging med tilknytning med en 24 kilometer rørledning til dem Equinor-opererte Åsgard B-plattformen.

Rikgassen vil bli prosessert på Åsgard B og transportert via Åsgard Transport System for videre prosessering ved Kårstø-terminalen og videre til Europa. Kondensatet vil bli overført til Åsgard og blandet med annen produksjon for lagring og videre eksport med tankbåt til markedet.

Totale investeringer for utbyggingen er estimert til 9,1 milliarder kroner. Den totale norske andelen av utbyggingskostnaden utenom boring er estimert til 71 prosent og 60 prosent andel av borekostnaden. Den norske andelen av driftskostnadene er estimert til 80 prosent. Sysselsettingseffekten i hele utbyggings- og driftsfasen er på omtrent 4.200 årsverk.

– Berling vil bidra med betydelinge nasjonale ringvirkinger, og de utvinnbare gass- og kondensatvolumene vil opprettholde Norges posisjon som en viktig gassleverandør til Europa, sier administrerende direktør Knut Mauseth.

Berling-funnene (Iris og Hades) ble påvist i 2018 i PL 644 på Haltenbanken i Norskehavet. De utvinnbare volumene er beregnet til om lag 45 millioner fat oljeekvivalenter.

OMV er operatør for utbygging og drift med 30 prosent andel. De andre rettighetshaverne er Equinor (40%), DNO (20%) og Sval Energi (10%). Sistnevnte har solgt sin andel til DNO og andelen overdras etter myndighetsgodkjennelse.

Siste fra forsiden

+

Rigger seg for borekampanje i Norskehavet

Kjøper Karsten Moholt AS

+

Equinors neste bølge av utbygginger – 16 prosjekter står på listen

+

Åpner for at staten kan ta over gasskraftanlegget på Melkøya

+

Skal investere 20 milliarder kroner i utbyggingen av Fram Sør

+

Mistet kontroll over helikopteret: – Pilotene var desorienterte

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger