Ny utredning fra Equinor: – Teknisk og miljømessig forsvarlig å bygge ut Wisting

Illustrasjon: Equinor
Publisert 24. oktober 2022

Equinor sender 24. oktober på vegne av partnerne tilleggsutredning for en utbygging av Wisting på høring.

Tilleggsutredningen inneholder ytterligere informasjon om hvordan feltet vil kunne bygges ut og driftes på en trygg og sikker måte, skriver Equinor i en pressemelding. 

– Tilleggsutredningen utdyper noen sentrale tema fra konsekvensutredningen og styrker beslutningsgrunnlaget for en sikker og forsvarlig feltutbygging, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.

– Konsekvensutredningen, høringsprosesser og tilleggsutredningen har så langt ikke bragt frem informasjon som endrer vår vurdering av at det er teknisk og miljømessig forsvarlig å bygge ut Wisting. Arbeidet med faglige utredninger og detaljering av planer for utbygging av prosjektet fortsetter fram mot planlagt investeringsbeslutning i slutten av 2022, fortsetter Bokn.

I Plan for utbygging og drift (PUD) som skal sendes til Olje- og energidepartementet, inngår hele beslutningsunderlaget til Wisting, inkludert høringsuttalelser og svar. Regjeringen vil deretter presentere sin innstilling til Stortinget med en vurdering av om utredningsplikten er oppfylt og om feltet anbefales bygget ut.

Tilleggsutredningen gir utfyllende informasjon om potensielle konsekvenser for en utbygging på fire tema: Helårlig aktivitet, miljørisiko, oljevernberedskap og bruk av beste tilgjengelige teknikker i utbygging og drift av feltet.

Equinor vil tilpasse installasjonen og sikkerhet i operasjonene til forhold med lave temperaturer, såkalt vinterisering. Installasjonen vil tåle isforhold som statistisk kan inntreffe en gang hvert 10.000 år. Systemer for overvåking av is vil bli etablert slik at man kan tilpasse driften hvis is skulle komme nærmere enn 50 kilometer fra installasjonen.

Wisting-prosjektet iverksetter flere tiltak som i første rekke skal hindre, men også minimere konsekvenser av en uønsket hendelse. Utbygging av Wisting innebærer boring av en rekke brønner og antall brønner som skal bores gjør det mulig å planlegge boreaktiviteten gjennom året på en god måte, ifølge operatøren.

Siste fra forsiden

+

Dette er prosjektene Aker BP har gitt grønt lys

Styret har godkjent «den største prosjektporteføljen i selskapets historie»

+

Nå er tallene klare – så stort var Calypso-funnet

Sikrer kontrakt på 100 millioner for strikking, bingo og andre fritidssysler

Eldfisk Nord godkjent – 10,2 milliarder skal investeres

Ny PUD godkjent – oppgraderer Oseberg for 10 milliarder kroner

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger