Nytt oljefunn i Fram-området – serieutbygging mot Troll
Glenn Stangeland
10. januar 2022
Kart: Energi24 Database
Nytt oljefunn i Fram-området – serieutbygging mot Troll
Glenn Stangeland
10. januar 2022

Equinor har gjort et nytt oljefunn i Fram-området i Nordsjøen. Denne gangen i Toppand-brønnen, 8 kilometer vest for Fram-feltet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3,3 og 5,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Det tilsvarer mellom 21 og 33 millioner fat. 

– I våre ambisjoner for norsk sokkel står letevirksomheten helt sentralt, det er gledelig at suksessen vi har hatt i Troll- og Fram-området fortsetter. Vi regner dette funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til Troll B eller Troll C-plattformen. Slike funn nært eksisterende infrastruktur er kjennetegnet av høy lønnsomhet, kort tilbakebetalingstid og lave CO2-utslipp, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Vest i Equinor, ifølge en pressemelding.

Kart: Energi24 Database

Equinor og Wellesley eier 50 prosent hver i funnlisensen PL 630.

Flere funn i Troll- og Fram-området de siste par årene viser at selv modne områder kan revitaliseres ved hjelp av ny kunnskap og moderne leteteknologi. Toppand er det femte funnet i området og påviste ressurser utgjør nå opptil drøye 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Partner Wellesley skriver i en pressemelding at også Røver Nord, Swisher og Grosbeak ligger an til å bli bygget ut mot infrastrukturen på Troll. 

Brønnen ble boret av West Hercules, som nå undersøker Ginny-prospektet i Norskehavet for samme operatør. 

Ny samarbeidsavtale inngått for Fram, Blasto og Echino Sør