Nytt oljefunn i Tyrihans-lisensen – settes i produksjon umiddelbart
Pressemelding
21. april 2021
Nytt oljefunn i Tyrihans-lisensen – settes i produksjon umiddelbart
Pressemelding
21. april 2021

Equinor og partnerne Total og Vår Energi har funnet olje og gass i et nytt segment tilhørende Tyrihans-feltet i Norskehavet.

Foreløpige beregninger er mellom 3,0 og 4,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19-26 millioner fat oljeekvivalenter.

– Det er oppløftende å påvise nye ressurser som kan styrke levetiden til produserende felt i Norskehavet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel, ifølge en pressemelding. 

Undersøkelsesbrønn 6407/1-A-3 BH i utvinningstillatelse 073 ble boret fra brønnramme A på Tyrihans Nord. Tyrihans-feltet ligger i den midtre delen av Norskehavet, om lag 25 kilometer sørøst for Åsgard-feltet.

Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil igangsette produksjon umiddelbart.

– Beliggenheten gjør oss i stand til å sette funnet i produksjon over Tyrihans-feltet umiddelbart noe som både gir god lønnsomhet og lave CO2-utslipp fra produksjonen, sier Ashton.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av nedre-midtre jura alder (Ile- og Tilje-formasjonene).

Brønnen påtraff en gasskolonne på om lag 43 meter og en oljekolonne på om lag 15 meter i Ile-formasjonen, hvorav om lag 76 meter sandstein av moderat til god reservoarkvalitet. I Tilje-formasjonen var reservoaret vannførende med moderat til god kvalitet.

Brønn 6407/1-A-3 BH ble boret av Transocean Norge som nå fortsetter med å bore produsenten 6407/1-A-3 CH på Tyrihans-feltet.