OED lei av å vente på at Trestakk og Åsgard blir enige om tariffavtale
Glenn Stangeland
5. mars 2020
OED lei av å vente på at Trestakk og Åsgard blir enige om tariffavtale
Glenn Stangeland
5. mars 2020

Trestakk-feltet er ferdig utbygd og har vært i produksjon siden i fjor sommer.

Likevel er ikke lisensene blitt enige om vilkårene for å knytte feltet til Åsgard.

Det viser dokumenter Energi24 har fått innsyn i.

For snaut to år siden foretok Olje- og energidepartementet en vurdering av uenigheten og ba partene fremforhandle nye tariffer i tråd med TPA-forskriften «så raskt som mulig».

Snaut to år senere er partene fortsatt ikke i mål.

– Prosessen har tatt lengere tid enn planlagt av flere årsaker, blant annet enkelte prinsipielle forhold. Dette har uansett ikke påvirket de operasjonelle forholdene, ved at Trestakk har kunnet starte opp og har mottatt tjenester fra Åsgard, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Vår Energi til Energi24.

Men nå er departementet lei av å vente.

«Rettighetshaverne har et ansvar for å komme til enighet om avtaler i tråd med regelverket innen rimelig tid. Departementet går ikke inn i de detaljerte enkeltelementene som ExxonMobil og Equinor viser til i brev 25. november 2019, men ber om at partene nå følger opp brevet av 23. mars 2018 og blir enige om nye tariffer i tråd med TPA forskriften», skriver OED i et brev til partene.

Samtidig har de fått frist til å sluttføre forhandlingene og sende inn kopi av avtalen til myndighetene innen 13. mars.

– Forhandlingene skal etter planen være sluttført innen fristen, sier Wulff.