OKEA har tatt Hasselmus ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
13. desember 2019
Foto: OKEA
OKEA har tatt Hasselmus ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
13. desember 2019

Draugen-lisensen har tatt en beslutning om konkretisering (BOK) for Hasselmus utbyggingsprosjekt.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

«Rettighetshaverne har på basis av dette identifisert at minst ett konsept er teknisk og økonomisk gjennomførbart, og gir grunnlag for videre arbeid og studier fram mot konseptvalg og beslutning om videreføring», skriver Okea i et brev til Oljedirektoratet.

Hasselmus-feltet ligger cirka 7 kilometer nordvest for Draugen og strekker seg fra lisens 093 og inn i 158 i sør, og inn i 093B i nord. Alle tre lisenser har samme eierfordeling.

Partnere er OKEA 44,56 prosent (operatør), Petoro 47,88 prosent og Neptun 7,56 prosent.

Konsept innebærer subsea tie-back til Draugen-plattformen og bruk av eksisterende infrastruktur på Draugen for prosessering og eksport.

Detaljer om Hasselmus og 90 andre utbygginger får du i Petro Database.